BBAE

Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến!

 
Picture of Tuan Nguyen
Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến!
by Tuan Nguyen - Thursday, 18 February 2021, 5:18 PM
 

Kính gửi các sinh viên BBAE khóa 60, 61, 62!

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, để đảm bảo thực hiện tốt việc giãn cách theo quy định của Nhà trường, Viện Đào tạo Quốc tế quyết định triển khai giảng dạy trực tuyến có tương tác qua phần mềm Microsoft Teams kết hợp với hệ thống hỗ trợ học tập Moodle. Riêng học phần Business Decision Making 2 (khóa 61), sinh viên sử dụng phần mềm Zoom theo hướng dẫn trên Moodle môn học của giảng viên.

Thời gian áp dụng: từ ngày 22/2/2021 cho đến khi Nhà trường có thông báo đi học tập trung trở lại.

Yêu cầu đối với sinh viên:

  • Chuẩn bị máy tính cài đặt phần mềm Microsoft Teams và Zoom (đối với sinh viên K61 và K60 học lại học phần Business Decision Making 2)
  • Kiểm tra tài khoản Microsoft của NEU cấp. Trong trường hợp sinh viên quên thông tin đăng nhập, vui lòng xem hướng dẫn trong file đính kèm.
  • Tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ theo thời khóa biểu của Chương trình. Viện ĐTQT vẫn áp dụng chính sách điểm danh theo quy định tương tự các lớp học offline truyền thống.
  • Tuân thủ các quy định về làm bài và nộp bài do giảng viên yêu cầu.

Mọi thắc mắc, sinh viên gửi phản hồi về email bbae@isneu.org

Trân trọng thông báo!

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT
International School of Management & Economics
National Economics University

Address: 207 Giai Phong Road, Hai Ba Trung, Ha Noi
Email: bbae@isneu.org

Website: http://isme.neu.edu.vn/cu-nhan-khoi-nghiep-va-phat-trien-kinh-doanh/