IBD - English

Danh sách thi cuối kỳ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa thu ngày 22/04/2021

 
Picture of Trang Do Thi
Danh sách thi cuối kỳ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa thu ngày 22/04/2021
by Trang Do Thi - Tuesday, 20 April 2021, 5:53 PM
 

*Lưu ý: Sinh viên chú ý đến đúng giờ, xuất trình thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi

Danh sách trong file đính kèm dưới đây.