IBD - English

Danh sách lớp, thời khoá biểu học tập lớp tiếng Anh cấp độ 4 khóa 16 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế

 
Picture of Trang Do Thi
Danh sách lớp, thời khoá biểu học tập lớp tiếng Anh cấp độ 4 khóa 16 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế
by Trang Do Thi - Saturday, 24 April 2021, 9:07 AM
 

Viện ĐTQT thông báo danh sách lớp, thời khoá biểu học tập các lớp Tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa thu và một số thông tin dưới đây:

Sinh viên lớp tiếng Anh cấp độ 4 học kỹ năng viết tại trung tâm IBEST - Số 5, ngõ 231, Phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội. Danh sách từng lớp, thời gian và địa điểm học cụ thể sinh viên xem trong file đính kèm dưới đây.

- Sinh viên khóa 16 mùa Thu học môn Kinh tế học cơ bản (Basic Economics) sẽ được chia lớp theo lớp giảng chính và lớp trợ giảng. Danh sách lớp và lịch trình cụ thể sẽ được thông báo qua hệ thống Moodle và qua kênh CNL trước khi môn học bắt đầu.

- Chi phí cho giáo trình môn Basic Economics (bản photo) là: 65.000 VNĐ/ quyển.

- Chi phí sách hệ thống kiến thức cấp độ 4 (bản photo) là: 20.000 VNĐ/quyển.

- Sinh viên có mặt sớm 30 phút so với giờ học (buổi học đầu tiên) để nhận tài liệu học tập và ổn định lớp học.

- Sinh viên nộp phí và nhận tài liệu học tập tại phòng giáo viên tầng 4, nhà D2, ĐHKTQD. (Liên hệ cô Lam: 0915660446).