IBD - BAIBM

Điều chỉnh quy trình nộp bài, chương trình BAIBM trong thời gian nghỉ dịch Covid-19

 
Picture of Ha Nguyen Thai
Điều chỉnh quy trình nộp bài, chương trình BAIBM trong thời gian nghỉ dịch Covid-19
by Ha Nguyen Thai - Tuesday, 11 May 2021, 5:22 PM
 

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo đến các sinh viên đang học chương trình BAIBM về một số điều chỉnh về quy trình nộp bài/ làm bài thi trong học kỳ mùa Xuân, năm học 2020-2021 như sau:

- Toàn bộ các bài Coursework/Resit Coursework trong học kỳ này sẽ được nộp và đánh giá online. 

- Với bài coursework, sinh viên nộp theo quy định của chương trình trong đó trang đầu tiên (điền tên, MSSV của trường UWE, tên môn học, tên bài) và bài làm lên Turnitin. Sinh viên đặt tên file theo đúng yêu cầu của chương trình (xem chi tiết tại file "Turnitin submission rules" đã post lên Moodle từ đầu kỳ). 

- Với các bài resit coursework

Bước 1: Sinh viên chuyển khoản phí làm lại bài (250.000 VNĐ/ bài)

Bước 2: Chụp biên lai chuyển khoản và dán ảnh chụp biên lai vào TRANG ĐẦU TIÊN bài nộp lên Turnitin

Lưu ý, khi chuyển khoản sinh viên cần ghi rõ các thông tin sau:

+ Nội dung: Tên môn viết tắt-bài làm lại-MSSV-họ tên. Ví dụ, bài làm lại Coursework 1, môn Global Marketing Management của sinh viên Nguyễn Văn A, MSSV 106XXXX thì sẽ ghi nội dung là: GMM-Resit-CW1-106XXXX-Nguyen Van A

+ Thông tin chuyển khoản: Số tài khoản: 19026253502010  ; Chủ tài khoản: Vũ Mai Hường ;  Ngân hàng:  Techcombank

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, sinh viên và người ngoài trường không được vào trường nên sinh viên cần chủ động email cho thầy, cô khi cần thiết. Việc thay đổi quy trình này chỉ áp dụng trong thời gian sinh viên không đến trường do dịch Covid-19 tại thời điểm này.