IBD - English

Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 2 Khóa 17 Mùa xuân sau 12 tuần học

 
Picture of Trang Do Thi
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 2 Khóa 17 Mùa xuân sau 12 tuần học
by Trang Do Thi - Monday, 17 May 2021, 4:11 PM
 

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 2 Khóa 17 Mùa xuân sau 12 tuần học trong file dưới đây. Sinh viên chú ý theo dõi và gửi lại thắc mắc về số tiết cho CNL hoặc email do.trang@isneu.org trước ngày 18/05/2021.

Trân trọng!