IBD - BTEC HND

Điều chỉnh quy định nộp bài Soft copy cho các môn trong Chương trình BTEC HND

 
Picture of chinh nguyen thuy
Điều chỉnh quy định nộp bài Soft copy cho các môn trong Chương trình BTEC HND
by chinh nguyen thuy - Monday, 17 May 2021, 3:28 PM
 

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo đến các sinh viên đang học chương trình BTEC HND v/v điều chỉnh quy định nộp bài, cụ thể như sau:

Để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học online, đồng thời đảm bảo cơ hội nộp bài và được nhận feedback, được công nhận kết quả học tập, Viện thống nhất cho sinh viên được nộp bài muộn trong vòng 24 giờ sau deadline chính thức đối với BÀI NỘP LẦN ĐẦU (First submission). Bài nộp muộn sẽ được ghi nhận điểm cao nhất là Pass cho bài đó.

- Sinh viên nộp đúng hạn (theo deadline trên assignment brief) sẽ nộp bài lên Turnitin như bình thường. Ví dụ, môn BBE, bài assignment 1 thì trong link nộp bài sẽ có Phần 1 ghi rõ "BBE_A1.1"

- Sinh viên nộp muộn trong vòng 24 giờ: trong link nộp bài sẽ có phần có ghi rõ "LATE...". Ví dụ "LATE_BBE_A1.1" 

Sinh viên chú ý cập nhật thông báo và nộp bài đúng quy định. 

Quy định này được áp dụng với các bài nộp lần đầu (first submission) từ ngày hôm nay, thứ hai, 17/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.