IBD - English

Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa thu sau 6 tuần học

 
Picture of Trang Do Thi
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa thu sau 6 tuần học
by Trang Do Thi - Tuesday, 8 June 2021, 4:17 PM
 

Viện ĐTQT thông báo tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa thu sau 6 tuần học.  Sinh viên chú ý theo dõi và gửi lại thắc mắc về số tiết cho CNL hoặc email do.trang@isneu.org trước ngày 21/06/2021.

*Lưu ý: Tổng số tiết chưa bao gồm số tiết nghỉ của tuần 1.

Trân trọng!