IBD - English

Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa thu sau 9 tuần học

 
Picture of Trang Do Thi
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa thu sau 9 tuần học
by Trang Do Thi - Tuesday, 29 June 2021, 9:20 AM
 

Viện ĐTQT thông báo tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa thu sau 9 tuần học.  Sinh viên chú ý theo dõi và gửi lại thắc mắc về số tiết cho CNL hoặc email do.trang@isneu.org trước ngày 05/07/2021.

Trân trọng!