BBAE

THÔNG BÁO V/v đăng ký đổi điểm Tin học đại cương cho sinh viên BBAE K60-61-62

 
Picture of Tuan Nguyen
THÔNG BÁO V/v đăng ký đổi điểm Tin học đại cương cho sinh viên BBAE K60-61-62
by Tuan Nguyen - Monday, 19 July 2021, 10:51 AM
 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v đổi điểm học phần Tin học đại cương cho sinh viên BBAE K60-61-62

 

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/04/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ban Đào tạo Đại học – Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới tất cả các sinh viên có nguyện vọng thực hiện việc đổi điểm học phần Tin học đại cương thông qua chứng chỉ tin học quốc tế như sau:

  • Áp dụng việc đổi điểm học phần Tin học đại cương theo bảng tại Phụ lục 2 đính kèm QĐ 785/QĐ-ĐHKTQD.
  • Phạm vi áp dụng: sinh viên Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh Khóa 60, 61 và 62.
  • Sinh viên có nguyện vọng đổi điểm cần hoàn thành form đăng ký đổi điểm (https://forms.gle/ECdbhGGypHuUVdBTA) trước 17 giờ chiều ngày thứ Bảy, 24 tháng 7 năm 2021.
  • Sinh viên có thể thực hiện việc đổi điểm trong các đợt đổi điểm hàng năm theo thông báo chính thức từ Chương trình.

Sinh viên không hoàn thành đúng hạn việc đăng ký đổi điểm qua chứng chỉ tin học quốc tế nêu trên:

  • Đối với sinh viên K60 và 61, điểm của học phần Tin học đại cương vẫn sẽ được giữ nguyên theo kết quả thực tế lần học đầu tiên của học phần này cho tới khi sinh viên thực hiện đổi điểm trong các đợt tiếp theo.
  • Đối với sinh viên K62, sinh viên được yêu cầu tham dự đầy đủ học phần Tin học đại cương dự kiến tổ chức trong học kỳ hè tháng 8/2021.

 

 

BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ