IBD - BTEC HND

V/v hoãn các lịch tập huấn chuyên ngành trong Tháng 7/2021

 
Picture of chinh nguyen thuy
V/v hoãn các lịch tập huấn chuyên ngành trong Tháng 7/2021
by chinh nguyen thuy - Monday, 19 July 2021, 3:50 PM
 

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo đến các sinh viên đang học chương trình BTEC HND về việc hoãn lịch tập huấn và lịch rà soát KQHT trong tháng 7/2021. Cụ thể như sau:

- Lịch rà soát KQHT: do KQHT toàn bộ các môn học trong học kỳ 1 năm 20-21 chưa hoàn thành, việc rà soát KQHT sẽ được thông báo cho sinh viên sau. Khi có lịch cụ thể, Viện sẽ thông báo cho sinh viên qua moodle 2 ngày trước khi thực hiện.

- Lịch tập huấn chuyên ngành: do quy định của chương trình cần cập nhật cụ thể về các hướng dẫn cho việc học, thi và nộp bài online. Các môn học của chương trình cũng thay đổi theo yêu cầu của Pearson nên Viện sẽ làm tập huấn sau khi chính thức có các thông tin thay đổi. Lịch tập huấn sẽ được lùi sang đầu tháng 8, trước thời điểm sinh viên đăng ký môn học trên hệ thống Unisoft để đảm bảo sinh viên nắm được các thông tin kịp thời và chính xác. Lịch chính thức sẽ được thông báo 2 ngày trước khi thực hiện tập huấn.

Sinh viên chú ý theo dõi kế hoạch trên Moodle. Có câu hỏi, sinh viên liên hệ Ms. Chinh: nguyen.chinh@isneu.org