BBAE

[i2, i3] - Thời khóa biểu học kỳ hè năm 2021

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2, i3] - Thời khóa biểu học kỳ hè năm 2021
by Tuan Nguyen - Friday, 23 July 2021, 2:55 PM
 

Các sinh viên BBAE i2 và i3 download thời khóa biểu chính thức học kỳ hè năm 2021 tại file đính kèm.

Đối với các sinh viên i3 đã đăng ký đổi điểm học phần Tin học đại cương, sinh viên sẽ không tham dự các tiết giảng của học phần này. Danh sách 2 lớp học phần Tin học đại cương sẽ được thông báo trước ngày thứ Sáu, 30/7/2021.

Mọi thắc mắc, sinh viên gửi email về: bbae@isneu.org