IBD - English

Thông báo thay đổi cách thức đánh giá môn học tiếng Anh cấp độ 4 dành cho sinh viên khóa 16 Mùa Thu

 
Picture of Trang Bui
Thông báo thay đổi cách thức đánh giá môn học tiếng Anh cấp độ 4 dành cho sinh viên khóa 16 Mùa Thu
by Trang Bui - Friday, 30 July 2021, 9:40 PM
 

  • Do những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, kỳ thi giữa cấp độ 4 và cuối cấp độ 4 không thể tổ chức được theo thông lệ. Để đảm bảo chất lượng của quá trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên một cách phù hợp với thực tiễn hiện nay, Viện Đào tạo Quốc tế đã thống nhất với đối tác TMC và quyết định điều chỉnh các thành phần đánh giá và cấu trúc bài thi môn tiếng Anh cấp độ 4 theo thông báo kèm theo.
  • Sinh viên lưu ý: Để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp độ, sinh viên cần kiểm tra lại email của Viện (đuôi @isneu.org, do Viện cấp), kiểm tra user và password đảm bảo sử dụng bình thường. Đồng thời, sinh viên tìm hiểu và cài đặt phần mềm scan trên điện thoại thông minh (Office Lens, Cam Scanner…). Đây chính là phần mềm và hệ thống phục vụ cho việc gửi bài thi online.

  • Viện ĐTQT dự kiến sẽ tổ chức buổi hướng dẫn và thông báo các quy định dành cho kỳ thi cuối cấp độ vào thứ 5, ngày 5/8/2021. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo qua kênh Chủ nhiệm lớp.