BBAE

Thông báo về việc tiếp nhận nguyện vọng phúc tra bài thi kết thúc học phần - Học kỳ 2 năm học 2020/2021

 
Picture of Tuan Nguyen
Thông báo về việc tiếp nhận nguyện vọng phúc tra bài thi kết thúc học phần - Học kỳ 2 năm học 2020/2021
by Tuan Nguyen - Thursday, 12 August 2021, 1:47 PM
 

Các sinh viên BBAE các khóa 60, 61 và 62 có nguyện vọng phúc tra bài thi kết thúc học phần đối với tất cả các học phần đã tổ chức thi theo hình thức trực tuyến có giám sát qua MS Teams trong học kỳ 2 năm học 2020/2021 vui lòng hoàn thiện form đăng ký tại link: https://forms.gle/nuSQivtYMYngfCQM6

Sinh viên lưu ý:

  • Bài thi đủ điều kiện được phúc tra sẽ được Chương trình gửi chấm lại.
  • Kết quả của bài chấm lại và các ghi chú liên quan (nếu có) sẽ được thông báo email ISME của sinh viên.
  • Hạn cuối nhận nguyện vọng phúc tra: 15h00 ngày thứ Tư, 11/8/2021

Trân trọng thông báo!

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT
International School of Management & Economics
National Economics University

Address: 207 Giai Phong Road, Hai Ba Trung, Ha Noi
Email: bbae@isneu.org