BBAE

[i2, i3] Lịch thi học kỳ hè, năm học 2021

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2, i3] Lịch thi học kỳ hè, năm học 2021
by Tuan Nguyen - Saturday, 14 August 2021, 12:19 PM
 

Chương trình BBAE xin thông báo đến tất cả các sinh viên BBAE i2 và BBAE i3 lịch thi học kỳ hè đối với các học phần theo hình thức thi Tự luận có giám sát qua Microsoft Teams.

Các sinh viên tải về file đính kèm để xem lịch thi chi tiết.

Các quy định thi online đối với sinh viên sẽ tương tự quy định đã ban hành đối với các học phần thi trong học kỳ 2, năm học 2020/2021, ngoại trừ việc nộp bài của học phần "Tin học đại cương" (sẽ được thông báo cụ thể sau)

Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về email bbae@isneu.org.

Trân trọng thông báo!