BBAE

[i1] [i2] [i3] Thời khóa biểu học kỳ 1 - 2021/2022 và Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ 3 và thứ 5

 
Picture of Tuan Nguyen
[i1] [i2] [i3] Thời khóa biểu học kỳ 1 - 2021/2022 và Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ 3 và thứ 5
by Tuan Nguyen - Wednesday, 25 August 2021, 9:30 AM
 

Các sinh viên BBAE i1 i2 và i3 download thời khóa biểu chính thức học kỳ 1, năm học 2021/2022 tại file đính kèm.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tất cả các lớp học phần trong học kỳ này sẽ được triển khai trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams cho đến khi có thông báo về việc quay trở lại học tập trung. Code tham gia lớp học sẽ được đăng trên Moodle của học phần tương ứng.

Sinh viên BBAE i1 và i2 có nguyện vọng học cải thiện hoặc bắt buộc phải học lại các học phần thuộc học kỳ thứ 3 và thứ 5, vui lòng đăng ký trước 17h00 ngày thứ 7, 28/8/2021 tại:

Sinh viên sau khi thực hiện việc đăng ký học lại có thể lên lớp theo học như bình thường.

Mọi thắc mắc, sinh viên gửi email về: bbae@isneu.org

Trân trọng thông báo!
----
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT
International School of Management & Economics
National Economics University

Address: 207 Giai Phong Road, Hai Ba Trung, Ha Noi
Email: bbae@isneu.org