BBAE

DANH SÁCH TỔNG HỢP SINH VIÊN BBAE KHÓA 60, 61 VÀ 62 ĐĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC HỌC PHẦN - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021/2022

 
Picture of Tuan Nguyen
DANH SÁCH TỔNG HỢP SINH VIÊN BBAE KHÓA 60, 61 VÀ 62 ĐĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC HỌC PHẦN - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021/2022
by Tuan Nguyen - Tuesday, 16 November 2021, 11:09 AM
 

STTMSSVKhóaMôn 1Môn 2Môn 3
11118047760Operation Management  
21118062660Psychology  
31118064060Personal & Professional Development  
41118073860Business Decision Making 1Microeconomics 
51118107760Corporate FinanceMicroeconomicsPsychology
61118130860Corporate Finance  
71118173660Corporate Finance  
81118201760Operation ManagementCorporate Finance 
91118208060MicroeconomicsOperation ManagementCorporate Finance
101118254560MicroeconomicsAccounting Principles 
111118303760Corporate FinanceOperation Management 
121118306160Corporate Finance  
131118335160Operation ManagementCorporate Finance 
141118343960Business Decision Making 1Microeconomics 
151118347460Operation ManagementCorporate FinanceIntroduction to Dance
161118378060Operation ManagementCorporate Finance 
171118532460Corporate Finance  
181118560060Operation ManagementCorporate FinanceMicroeconomics
191119001661Microeconomics  
201119045461Personal & Professional Development  
211119085661Accounting PrinciplesPersonal & Professional Development 
221119100561MicroeconomicsAccounting PrinciplesPersonal & Professional Development
231119112261Microeconomics  
241119173061Microeconomics  
251119173161Microeconomics  
261119193161Microeconomics  
271119210061Psychology  
281119211461Personal & Professional Development  
291119225161Microeconomics  
301119249961Microeconomics  
311119261461Microeconomics  
321119312461Business Decision Making 1MicroeconomicsPersonal & Professional Development
331119339561Psychology  
341119440161Microeconomics  
351119456861MicroeconomicsSoft skills for Business Students 
361119486961Microeconomics  
371119492261Accounting Principles  
381119507761Personal & Professional Development  
391119510761Microeconomics  
401119513661Business Decision Making 1  
411119559461PsychologyPersonal & Professional Development 
421119560761Microeconomics  
431119569061Microeconomics  
441119148561Soft skills for Business Students  
451120264762Triết họcSoft skills for Business Students 
461120472062Triết học  
471120016162Triết họcIntroduction to Dance 
481120262162Triết học  
491120012062Introduction to Dance  
501120005462Introduction to Dance  
511120085562Introduction to Dance  
521120118762Introduction to Dance  
531120043962Introduction to Dance  
541120217162Introduction to Dance  
551120290962Introduction to Dance