BBAE

THÔNG BÁO V/v đăng ký đổi điểm Tiếng Anh và Tin học đại cương cho sinh viên BBAE K60-61-62-63 (đợt tháng 10 năm 2021)

 
Picture of Tuan Nguyen
THÔNG BÁO V/v đăng ký đổi điểm Tiếng Anh và Tin học đại cương cho sinh viên BBAE K60-61-62-63 (đợt tháng 10 năm 2021)
by Tuan Nguyen - Friday, 15 October 2021, 4:15 PM
 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v đổi điểm học phần Tiếng Anh và Tin học đại cương

cho sinh viên Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh K60-61-62-63

 

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/04/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ban Đào tạo Đại học – Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới tất cả các sinh viên Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh (BBAE) có nguyện vọng thực hiện việc đổi điểm học phần Tiếng Anh và Tin học đại cương thông qua chứng chỉ tiếng Anh và tin học quốc tế như sau:

  • Áp dụng việc đổi điểm học phần Tiếng Anh theo bảng tại Phụ lục 1E đính kèm QĐ 785/QĐ-ĐHKTQD
  • Áp dụng việc đổi điểm học phần Tin học đại cương theo bảng tại Phụ lục 2 đính kèm QĐ 785/QĐ-ĐHKTQD.
  • Phạm vi áp dụng: sinh viên Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh Khóa 60, 61, 62 và 63.
  • Sinh viên có thể thực hiện việc đổi điểm trong các đợt đổi điểm hàng năm theo thông báo chính thức từ Chương trình.
Sinh viên có nguyện vọng đổi điểm cần hoàn thành form đăng ký đổi điểm trước 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, 17 tháng 10 năm 2021

Sinh viên không hoàn thành đúng hạn việc đăng ký đổi điểm nêu trên:

  • Đối với sinh viên K60, 61 và 62, điểm của các học phần Tiếng Anh và Tin học đại cương vẫn sẽ được giữ nguyên theo kết quả thực tế lần học đầu tiên của học phần này cho tới khi sinh viên thực hiện đổi điểm trong các đợt tiếp theo.
  • Đối với sinh viên K63, sinh viên được yêu cầu tham dự đầy đủ các học phần Tiếng Anh và Tin học đại cương theo đúng quy định của Chương trình BBAE.

 

 

BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ