Lịch Tập huấn lần 2 cho sinh viên Khóa 13 Mùa thu, chương trình BTEC HND

Lịch Tập huấn lần 2 cho sinh viên Khóa 13 Mùa thu
Chương trình BTEC HND

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo đến các sinh viên vừa hoàn thành kỳ đầu chuyên ngành, chương trình BTEC HND về lịch tập huấn lần 2 như sau:

1.       Thời gian, địa điểm: 14.30 thứ tư, 23/01/2019 tại D2-404

2.       Nội dung: (a) Cập nhật các quy định của chương trình BTEC HND – RQF tại Viện Đào tạo Quốc tế; (b) Hướng dẫn đăng ký môn học, học kỳ II năm học 2018-2019 trên hệ thống Unisoft; (c) Hướng dẫn lựa chọn và đăng ký chuyên ngành hẹp của chương trình BTEC HND

Đề nghị các sinh viên Khóa 13 Mùa thu vừa hoàn thành kỳ đầu chuyên ngành có mặt đầy đủ và đúng giờ. Trong trường hợp sinh viên không tham dự buổi tập huấn, sinh viên cần tự cập nhật lại thông tin, quy định của chương trình và chịu trách nhiệm cho việc học của mình.(There are no discussion topics yet in this forum)