TKB BTEC, kỳ II năm học 18-19 (cập nhật ngày 22.1.19)

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo đến các sinh viên đang/ sẽ học chương trình BTEC HND bản cập nhật của Thời khóa biểu, học kỳ II năm học 2018-2019 như sau:
Sinh viên tải TKB tại link: https://drive.google.com/file/d/1gzM28NNInPmM8JjAXP8h0LYXoKxoA-Sw/view?usp=sharing
TKB chỉ cập nhật Phòng học và cụ thể hóa giờ học từng môn cho sinh viên, lịch học các môn không thay đổi!(There are no discussion topics yet in this forum)