Lịch tập huấn chuyên ngành lần 1, chương trình BTEC HND dành cho sinh viên vừa hoàn thành Tiếng Anh

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo đến các sinh viên vừa hoàn thành chương trình tiếng Anh, chuẩn bị lên chương trình BTEC HND về lịch tập huấn như sau:

1.       Đối tượng: sinh viên hoàn thành tiếng Anh theo yêu cầu của Viện Đào tạo Quốc tế đã đăng ký học ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Sự kiện và Kinh doanh Quốc tế

2.       Thời gian: 14.30 thứ sáu, 25/1/2019

3.       Địa điểm: Giảng đường D2 – 404

4.       Nội dung:

-          Tập huấn các quy định, quy chế của chương trình BTEC HND tại V. ĐTQT

-          Hướng dẫn sử dụng các tài khoản dùng cho giai đoạn chuyên ngành: Moodle, Turitin, Unisoft

Đề nghị tất cả các sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ. Nếu không có mặt, sinh viên cần tự cập nhật thông tin và chịu trách nhiệm cho giai đoạn chuyên ngành của mình.(There are no discussion topics yet in this forum)