Viện ĐTQT tổ chức khóa học hè "International Summer School at UWE Bristol" cho sinh viên của IBD và NEU +++

Trải nghiệm quốc tế góp phần không nhỏ vào thay đổi thế giới quan của bạn. Với phương châm "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", Viện Đào tạo Quốc tế cùng với đối tác truyền thống: University of the West of England (UWE Bristol) tổ chức khóa học hè "International Summer School at UWE Bristol" cho sinh viên của IBD và NEU +++,

Thông tin chi tiết về khóa học hè: 

a. Thời gian: 

- Đợt 1: 14-27/07/2019

- Đợt 2: 28/07 - 09/08/2019

b. Thời hạn chốt đơn đăng ký: 30/4/2019

c. Lịch trình chi tiết: 

Detail schedule for Summer Camp at Bristol

Liên hệ đăng ký: Thầy Hà (email: nguyen.ha@isneu.org) hoặc gặp trực tiếp tại Phòng 305, tầng 3, nhà A1, ĐH KTQD. (There are no discussion topics yet in this forum)