TB v/v hoàn thành các môn cở sở của sinh viên lên thẳng chương trình BTEC HND

Các sinh viên đã đủ điều kiện tiếng Anh và lên thẳng chuyên ngành, chương trình BTEC HND và cần hoàn thành nốt các môn cơ sở năm đầu lưu ý:

Hiện Viện đã có lịch học môn Study Skills và Basic Economics, những sinh viên đang học chuyên ngành cần hoàn thành 2 môn học trên liên hệ với thầy Nguyễn Đình Hiệu, Phòng 305, tầng 3, nhà A1 để được tư vấn và đăng ký các lớp học phù hợp. 

Thi gian: từ thứ hai, 1/4 đến 10h sáng thứ tư, 3/4/2019

Quá thời hạn trên, sinh viên tự chịu trách nhiệm cho tiến độ học tập của mình theo quy chế của chương trình! 

Lưu ý: TB này áp dụng cho các sinh viên lên thẳng chuyên ngành kỳ T2/2019(There are no discussion topics yet in this forum)