Thời gian nghỉ hè và kế hoạch năm học mới 2019-2020, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD & Chương trình BBAE

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

––––––––––––––

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v: Thời gian nghỉ hè và kế hoạch năm học mới 2019-2020

Chương trình Cử nhân Quốc tế & Chương trình BBAE

 

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo một số mốc thời gian quan trọng của chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU và chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển Kinh doanh (B-BAE), bao gồm thời gian nghỉ hè và kế hoạch triển khai năm học mới 2019 – 2020. Nội dung cụ thể cho các chương trình như sau:

 

1.      Chương trình Năm 1 (Tiếng Anh + môn cơ sở)

 

Khóa 14 Mùa thu - Cấp độ 4

·         Thi kết thúc tiếng Anh cấp độ 4 (lần 1): 29/06/2019

·         Sinh viên đang trong thời gian bảo lưu có nguyện vọng tham gia thi lại tiếng Anh cấp độ 4 cùng khóa 14 Mùa thu, sinh viên cần đăng ký và nộp phí thi lại trước 16h00 thứ 6, ngày 21/6/2019.

·         Sinh viên khóa 14 Mùa thu đăng ký và nộp phí thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4 từ 8h30 đến 16g00 thứ 3, 23/7/2019.

·         Thi lại tiếng Anh cấp độ 4: dự kiến ngày 25-27/7/2019.

·         Sinh viên nộp bản sao có công chứng Bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông (TN THPT) chậm nhất là 16g00 ngày 26/7/2019. Sinh viên không hoàn thành việc nộp bản sao công chứng Bằng TN THPT sẽ không được xét hoàn thành Năm 1 để chuyển lên
chuyên ngành.

·         Sinh viên sau khi hoàn thành tiếng Anh cấp độ 4 lưu ý theo dõi thông tin về buổi
tập huấn, giới thiệu về chương trình chuyên ngành, và lịch trình học tập cụ thể trong
mục 2 (đối với sinh viên đăng ký học ngành NHTC) và mục 3 (đối với sinh viên đăng ký học ngành QTKD) trong thông báo này. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo
trên Website của Viện trước khi mỗi sự kiện bắt đầu.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học ngành NH&TC lưu ý theo dõi lịch học môn Toán Kinh tế
(dự kiến bắt đầu từ tuần 5/8/2019)

 

Khóa 15 mùa Xuân - Cấp độ 3

·         Thời gian nghỉ hè: 23/06/2019 đến hết ngày 11/08/2019. Học tiếp cấp độ 3 vào 12/8/2019.

·         Thi giữa cấp độ 3: 24/8/2019.

·         Thi cuối cấp độ 3: Dự kiến 5/10/2019.

 

Khóa 15 mùa Xuân - Cấp độ 4

·         Bắt đầu tiếng Anh cấp độ 4: Dự kiến 14/10/2019.

·         Kết thúc tiếng Anh cấp độ 4: 11/1/2020.

Khóa 15 Mùa thu – cấp độ 2

·         Tuần lễ định hướng: 9 – 15/9/2019.

·         Bắt đầu tiếng Anh cấp độ 2: 16/9/2019.

·         Kết thúc tiếng Anh cấp độ 2: 7/12/2019.

Khóa 15 Mùa thu – cấp độ 3

·         Bắt đầu tiếng Anh cấp độ 3: 16/12/2019.

·         Kết thúc tiếng Anh cấp độ 3: 7/3/2020.

Các môn cơ sở:

·         Kinh tế học cơ bản:

+ Thi lần 1: 2/7/2019

+ Thi lần 2: 23/7/2019 (dự kiến)

·         Toán kinh tế* (dành cho sinh viên ngành NH&TC): 5/8 – 24/8/2019

+ Thi lần 1: 26/8/2019

+ Thi lần 2: 3/9/2019 (dự kiến)

*Lưu ý: Sinh viên không đạt môn Kinh tế học cơ bản và Toán kinh tế không được học tiếp chuyên ngành NHTC.

1. Chương trình NH&TC (BABF)

Thời gian nghỉ hè

21/5 - 13/9/2019

Thời gian thi lại/nộp lại bài cả 3 khóa 11, 12, 13

01/7 - 26/7/2019

Lễ Tốt nghiệp khóa 11- BABF

07/8/2018

Tập huấn lên chuyên ngành dành cho khóa 14 MT

9/9 - 20/9/2019

Tập huấn đầu năm học cho khóa 12, 13

16 - 19/9/2019

Học kỳ I

23/9/2019- 21/12/2019

Thi học kỳ I

06/1/2020 - 17/1/2020

Học kỳ II

3/2/2020 – 8/5/2020

Thi học kỳ II

18/5/2020 - 29/5/2020

Kết thúc năm học

5/6/2020*

2. Chương trình BTEC-HND

Thời gian kết thúc Kỳ 2 (năm học 2017–2018)

30/06/2019

Thời gian nghỉ hè

01/07 – 18/08/2019

Lịch rà soát kết quả học tập 15 môn cho sinh viên 
kỳ cuối BTEC, chuẩn bị lên chương trình top-up năm cuối tại Việt Nam (BABM, BA-IBM)

16/07/2019

Thời gian đăng ký môn học cho Kỳ I (2019-2020)

07 - 08/08/2019 (dự kiến)

Tập huấn cho SV chuyên ngành:

+ Khóa 14 Mùa xuân (*)

+ Khóa 14 Mùa Thu (**)

 

26/07/2019

08/08/2019

Học kỳ I (năm học 2019-2020)

19/08/2019 – 23/11/2019

Lịch đánh giá cuối học kỳ I

25/11/2019 – 31/12/2019

Học kỳ 2 (năm học 2019-2020) (dự kiến)

03/02/2019 – 14/05/2019

Lịch đánh giá cuối học kỳ II

15/05/2019 – 30/06/2019

 

Đối với khóa 14 Mùa Xuân: Viện ĐTQT sẽ tổ chức buổi hướng dẫn lựa chọn, đăng ký môn học và chuyên ngành vào ngày 26/07/2019. Sinh viên cần tự kiểm tra lại tài khoản Unisoft của mình để đăng ký môn học được đúng nguyện vọng.

** Đối với khóa 14 Mùa Thu: sinh viên hoàn thành Level 4 lên giai đoạn chuyên ngành BTEC HND không cần đăng ký môn học cho kỳ mới. Các môn học của sinh viên trong kỳ chuyên ngành đầu tiên sẽ do Chương trình quyết định, dựa vào kết quả hoàn thành các môn Kinh tế học cơ bản, Kỹ năng học tập và Tin học. SV không hoàn thành các môn học trên chỉ được xét đăng ký tối đa 3 môn học ở năm đầu tiên giai đoạn BTEC HND.

3. Chương trình năm cuối BABM

Khóa 11 MT và 12 MX

Kỳ 2 (nhóm lên BABM tháng 2/2019)

6/5/2019-12/7/2019

Thông báo kết quả thi đợt tháng 7 (sinh viên xem trên hệ thống JIRA của ĐHTH Sunderland)

Tháng 8/2019 (dự kiến)

Kỳ cuối (12 MX)

29/7-4/10/2019

Lễ Tốt nghiệp Khóa 11 Mùa thu và Khóa 12 Mùa xuân

25/11/2019 (dự kiến)

Khóa 12 MT

Tập huấn cho SV mới lên BABM (***)

09/08/2019 (dự kiến)

Bắt đầu năm học mới- Kỳ 1 (dành cho những sinh viên đang học BABM và những sinh viên mới đăng ký vào chương trình BABM).

13/08/2019-6/12/2019

Kỳ 2

2/1/2020-2/4/2020

(***) Đối với những sinh viên đã hoàn thành chương trình BTEC HND (Khóa 12 Mùa Thu), Viện ĐTQT sẽ tổ chức các hoạt động hướng dẫn đăng ký nhập học năm cuối, bao gồm các nội dung:

+ Danh sách các sinh viên dự kiến chuyển tiếp vào chương trình BABM sẽ được đăng trên Moodle vào ngày 15/07/2019.

+ Chương trình sẽ tổ chức một buổi rà soát kết quả 16 môn BTEC HND cho các sinh viên này vào ngày 16/07/2019.

4. Chương trình năm cuối BA-IBM

Thời gian nghỉ hè

15/5 - 13/9/2019

Thời gian thi lại/nộp lại bài khóa 11

1/7 - 26/7/2019

Lễ Tốt nghiệp khóa 11- BAIBM

7/8/2019 (dự kiến)

Thời gian chốt đơn đăng ký chương trình BA-IBM

7/6/2019

Thời gian gửi đơn đăng ký sang trường UWE

15/6/2019

Tập huấn đầu năm học cho sinh viên khóa mới

16/9 - 19/9/2019

Học kỳ 1 năm học 2019-2020

23/9/2019 - 21/12/2019

Lịch thi học kỳ I

6/01/2020 - 17/01/2020

Học kỳ II

03/02/2020 – 8/5/2020

Thi học kỳ II

18/5/2020 - 29/5/2020

Kết thúc năm học

5/6/2020

 

5. Chương trình B-BAE:

Thời gian nghỉ hè

12/6 - 21/7/2018

Học kỳ hè (khóa 1)

22/7 - 16/8/2019

Học kỳ I khóa 1

3/9 – 23/11/2019

Thi học kỳ I khóa 1

30/11 – 14/12/2019

Học kỳ II khóa 1

6/1/2020 – 10/4/2020

Thi học kỳ II khóa 1

15/4 – 29/4/2020

Học kỳ I khóa 2

19/8/ - 13/12/2019

-          Tập huấn cho khóa 2

19/8 – 23/8/2019

-          Môn tin học

20/8 – 13/9/2019

-          Các môn khác

23/9 – 13/12/2019

Thi học kỳ I khóa 2

18/12/2019 – 2/1/2020

Học kỳ II khóa 2

3/2/2020 – 8/5/2020

Thi học kỳ II

12/5/2019 - 26/5/2019

 

 

                                                                        VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

                                                                         BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC(There are no discussion topics yet in this forum)