Lịch Tập huấn chuyên ngành lần 2 dành cho sinh viên K14 Mùa xuân, chương trình BTEC HND

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo đến các sinh viên đang học chương trình BTEC HND, khóa 14 Mùa xuân về lịch tập huấn chuyên ngành lần 2 như sau:

1. Nội dung tập huấn:

- Các thông tin quan trọng và thay đổi (nếu có) của chương trình BTEC HND

- Hướng dẫn đăng ký môn học  trên hệ thống Unisoft

- Hướng dẫn đăng ký chuyên ngành hẹp của chương trình BTEC HND

2. Thời gian, địa điểm:

- 9.00 sáng thứ sáu, 2/8 tại Phòng 917, nhà A2, ĐH.KTQD

Lưu ý: sinh viên kiểm tra lại tài khoản Unisoft của mình; khi đi mang theo Thẻ sv để được vào tòa nhà.


(There are no discussion topics yet in this forum)