Thời khóa biểu và Kế hoạch Tập huấn chuyên ngành, chương trình BTEC HND, kỳ 1 năm học 2019-2010

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN NGÀNH

VÀ LỊCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

CHƯƠNG TRÌNH BTEC HND

 

 

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo đến các sinh viên trong chương trình BTEC HND về lịch Tập huấn chuyên ngành và Đăng ký môn học cho học kỳ I, năm học 2019-2020 như sau:

Đối tượng 1:

Sinh viên đang học chương trình BTEC HND (sinh viên Khóa 14 Mùa Xuân trở về trước)

-          Sinh viên tự đăng ký môn học trên hệ thống phần mềm Unisoft.

-          Thời gian đăng ký môn học cho học kỳ I, năm học 2019-2020 sẽ bắt đầu từ 14.00 ngày 26/08/2019 đến 14.00 ngày 28/08/2019.

Đối tượng 2:

Sinh viên Khóa 14 Mùa thu vừa kết thúc Level 4 tiếng Anh, đăng ký học ngành Quản trị Kinh doanh/ Quản trị Sự kiện/ Kinh doanh Quốc tế

Đối tượng 3:

Sinh viên đã trúng Tuyển Khóa 15 kỳ Mùa thu, chương trình Cử nhân Quốc tế và được chấp nhận vào thẳng chuyên ngành các ngành: Quản trị Kinh doanh/ Quản trị Sự kiện/ Kinh doanh Quốc tế

-          Sinh viên không cần đăng ký môn học cho học kỳ đầu của giai đoạn chuyên ngành.

-          Chương trình sẽ quyết định các môn học cho học kỳ I năm học 2019 – 2020, dựa vào kết quả hoàn thành các môn Cơ sở (Kinh tế học cơ bản, Kỹ năng học tập và Tin học).

-          Sinh viên không hoàn thành các môn học cơ sở chỉ được xét đăng ký tối đa 3 môn học ở năm đầu tiên của giai đoạn chuyên ngành BTEC HND (hoặc cho đến khi hoàn thành xong các môn cơ sở, tùy theo thời hạn nào đến sớm hơn).

-          Viện sẽ tổ chức buổi Tập huấn chuyên ngành cho các sinh viên vào Thứ ba, 27/08/2019 từ 8.30 (địa điểm sẽ được thông báo sau).

* Học kỳ I, năm học 2018 – 2019 sẽ bắt đầu từ 03/09/2019, trong đó thời gian giảng là đến 2/12/2019, thời gian thi và hoàn thành các môn học là đến cuối tháng 12/2019.

* Sinh viên có thể xem và tải Thời khóa biểu tại đây

Đề nghị các sinh viên chú ý theo dõi lịch học và thời khóa biểu để tham dự tập huấn và đăng ký môn học đúng hạn.(There are no discussion topics yet in this forum)