Các ràng buộc đăng ký tín chỉ, chương trình BTEC HND

Viện ĐTQT xin thông báo đến các sinh viên đang học chương trình BTEC HND (Khóa 13 Mùa thu, Khóa 13 Mùa xuân, Khóa 14 Mùa xuân) lưu ý về một số ràng buộc đăng ký tín chỉ như sau:

1. Sinh viên cần hoàn thành 90 tín chỉ các môn Level 4 trước khi đăng ký và học các môn Level 5

2. Khóa 13 Mùa thu và Khóa 13 Mùa xuân: kỳ học sau nữa (học kỳ 2 năm học 2019-2020) sẽ không tổ chức lớp IMC, DM, GBE và ULC nên toàn bộ các sinh viên thuộc 2 khóa 13 này BẮT BUỘC tham dự môn GBE và ULC (nếu đăng ký Business Management pathway) hoặc môn DM và IMC (nếu đăng ký Marketing pathway).

3. Tất cả 12 môn thuộc compulsory units kỳ nào Viện cũng tổ chức.

Đề nghị sinh viên kiểm tra lại việc đăng ký của mình trên hệ thống để đảm bảo hoàn thành chương trình đúng hạn. Sinh viên có thể gặp Ms. Thùy Chinh vào sáng mai tại VP Viện: p.305, tầng 3, nhà A1 trong sáng mai: 8h00 - 10h00 để được tư vấn và xin thay đổi đăng ký môn học.

Quá thời hạn trên, Viện sẽ xử lý và chốt việc đăng ký môn học cho học kỳ 1 năm học 2019-2020 theo đúng quy định


(There are no discussion topics yet in this forum)