Thông báo v/v giải quyết nguyện vọng thay đổi đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ 1 năm học 2019-2020

Viện ĐTQT xin thông báo đến các sinh viên đang học chương trình BTEC HND (khóa 14 Mùa thu trở về trước) v/v giải quyết đăng ký môn học cho học kỳ 1, năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối với Khóa 14 Mùa thu (kỳ đầu chuyên ngành)

- Sinh viên đã được đăng ký trên hệ thống Unisoft các môn cho học kỳ đầu tiên: BBE, ME, HRM và MA

- Sinh viên chưa hoàn thành các môn cơ sở bắt buộc chỉ được học 3 môn: ME, HRM và MA

- Sinh viên đăng nhập vào hệ thống Unisoft để xem cụ thể lớp học mà mình sẽ tham gia

2. Đối với Khóa 13 Mùa thu và Khóa 13 Mùa xuân:

- Sinh viên lưu ý kỳ này BẮT BUỘC học các môn thuộc chuyên ngành hẹp mình đã chọn. Các môn này kỳ sau không có, cụ thể như sau: Sinh viên chọn pathway là Business Management - kỳ này bắt buộc học ULC và GBE; sinh viên chọn pathway là Marketing - kỳ này bắt buộc học DM và IMC

- Môn ULC: hiện hệ thống Unisoft đang bị xóa toàn bộ thông tin của lớp ULC sáng thứ 2 (ULC (1)) và 3 lớp trợ giảng. Bên cạnh đó, do sĩ số lớp ULC (1) vào sáng thứ 2 không đủ nên Viện sẽ chỉ mở 1 lớp Giảng chính vào Chiều thứ 2: 13.30 - 17.00 như dự kiến ban đầu. Vậy:

   + Các sinh viên đã đăng ký học lớp ULC (1) vào sáng thứ 2 cần đăng ký lại sang lớp ULC (2) vào chiều thứ 2

   + TẤT CẢ các sinh viên học ULC kỳ này cần ĐĂNG KÝ LẠI lớp Trợ giảng vào ca 1 Chiều thứ 4 (13.45-15.15) hoặc ca 2 Chiều thứ 4 (15.30-17.00)

   + Hệ thống Unisoft hiện đã mở cho sinh viên đăng ký lại môn ULC. Thời gian: đến 13h59 ngày mai, thứ sáu 30/8/2019

    + Nếu các lớp ULC hiện tại (lớp Lecture vào chiều thứ 2 và 2 lớp Tutorial vào chiều thứ 4) bị trùng lịch học các môn khác, sinh viên cần email/ gặp Ms. Thùy Chinh vào sáng mai: 8.00-10.00 tại p.305, tầng 3, nhà A1 để được giải quyết

3. V/v xử lý hàng chờ trên Unisoft và các đơn xin thay đổi đăng ký môn học:

Viện đã giải quyết tất cả các đơn tối ưu nhất có thể: 

- Với môn SFM và môn BL: các lớp này đã hết chỗ. Sinh viên Khóa 13 Mùa xuân (kỳ cuối BTEC) được ưu tiên tham gia học kỳ này; sinh viên các khóa khác có thể đăng ký vào kỳ sau - kỳ 2 năm học 2019/20

- Các sinh viên xin đăng ký thêm môn học nhưng giờ học bị trùng với các lớp đã có: Viện không giải quyết, trừ trường hợp đặc biệt (kỳ cuối chuyên ngành, môn bắt buộc cần hoàn thành trong kỳ này,...)

*** Đề nghị tất cả các sinh viên học chương trình BTEC HND truy cập vào tài khoản Unisoft của mình để kiểm tra lại thông tin v/v đăng ký môn học. Nếu sinh viên có câu hỏi/ cần hỗ trợ thì liên hệ với Ms. Thùy Chinh trong sáng mai, từ 8.00-10.00 (qua email/ gặp trực tiếp trên VP Viện) để được giải quyết.

     Sinh viên sẽ được enrolled vào Moodle trong tuần đầu tiên của học kỳ (tuần 3/9-7/9)

     Tuần tới, sinh viên chính thức đi học kỳ mới: 03/09/2019 - 02/12/2019 (không có mid-term break; sinh viên nghỉ 1 ngày Lễ: 20/11); thời gian cho assessments: Tháng 12/2019 

*** Trong suốt học kỳ, sinh viên cần kiểm tra các thông báo trên moodle và truy cập email (email do Viện cấp) hàng ngày để cập nhật thông tin.


(There are no discussion topics yet in this forum)