Một số thay đổi trong TKB BTEC HND kỳ này

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo đến toàn bộ sinh viên đang học chương trình BTEC HND về một số thay đổi trong lịch học kỳ này như sau:

1. Môn SFM: do sĩ số lớp rất đông, Viện đã tách lớp SFM thành 2 lớp: SFM (1) vào chiều thứ 3 như lịch đã có, lớp SFM (2) vào chiều thứ 5. Sinh viên đã đăng ký được môn SFM vào lại TK Unisoft của mình để kiểm tra lại việc phân lớp giảng chính SFM trong kỳ này.

2. Giảng đường: Viện sắp xếp lại giảng đường. Các phòng học thay đổi sinh viên xem cụ thể trong file attached (các phòng thay đổi được highlighted màu xanh đậm).

3. Tất cả các sinh viên BTEC kỳ này đều đã được enrolled vào Moodle, sinh viên kiểm tra lại và nếu chưa có tên trong môn học thì liên hệ với Course coordinator môn học đó để được giải quyết. Riêng với môn HRM thì sinh viên liên hệ với thầy John Andre, giảng viên môn học.

Lưu ý: sinh viên liên hệ với các thầy cô đều cần sử dụng email do Viện cấp. 

Để tải Thời khóa biểu/ download các tài liệu, sinh viên cần truy cập TK Email do Viện cấp. Các tài liệu này chỉ mở và cho phép sinh viên của V.ĐTQT tải về. File thời khóa biểu sinh viên tải: File TKB


(There are no discussion topics yet in this forum)