Rà soát KQHT chương trình BTEC chuẩn bị chuyển tiếp lên năm cuối, chương trình BABM và BA-IBM

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo đến các sinh viên về buổi rà soát KQHT giai đoạn năm 2, năm 3 như sau:

- Đối tượng: sinh viên Khóa 12 Mùa thu vừa hoàn thành chương trình BTEC HND và toàn bộ sinh viên của chương trình BTEC HND - hệ QCF (khóa 12 Mùa xuân trở về trước)

- Thời gian: từ 9.00 thứ tư, 11/9/2019

- Địa điểm: D2-402

- Nội dung: 

+ rà soát và xác nhận KQHT toàn bộ chương trình BTEC HND năm 2, năm 3 tại V.ĐTQT

+ thông báo lịch học và lịch tập huấn năm cuối tại Việt Nam

+ chốt lại chính xác chương trình sinh viên sẽ theo học năm cuối tại VN: QTKD (BABM) hay KDQT (BA-IBM)

- Danh sách sinh viên đủ điều kiện lên năm cuối tại VN: sinh viên tải file tại đây

Tất cả các sinh viên phải có mặt đầy đủ, đúng giờ. Nếu vắng mặt sinh viên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bằng, bảng điểm BTEC HND của mình và tiến độ học năm cuối tại Việt Nam.


(There are no discussion topics yet in this forum)