B-BAE

General news and announcements

DiscussionStarted byRepliesLast post
Pinned[i1], [i2] Thông báo nộp học phí học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 9 Oct 2020, 9:24 AM
PinnedThời khóa biểu chính thức chương trình BBAE (Học kỳ 1 - 2020/2021) Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 31 Aug 2020, 5:11 PM
Lịch thi phụ học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 13 Jul 2020, 10:12 AM
Lịch thi học kỳ (chính thức) - học kỳ 2, năm học 2019/2020 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 18 Jun 2020, 6:52 PM
[i1], [i2] Thông báo nộp học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 12 Jun 2020, 4:08 PM
Thông báo về việc trở lại học tập trung từ ngày 4/5/2020 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sat, 2 May 2020, 10:37 AM
V/v sử dụng hình ảnh chân dung trong các ứng dụng học trực tuyến. Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Tue, 24 Mar 2020, 5:59 PM
Chi tiết về việc giảng dạy kết hợp giữa 2 phần mềm Microsoft Teams và Zoom Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sun, 15 Mar 2020, 1:43 PM
Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến kết hợp 2 phần mềm MS Teams và Zoom Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sun, 15 Mar 2020, 1:15 AM
Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến qua phần mềm Zoom Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sun, 8 Mar 2020, 7:02 PM
Thông báo nghỉ học đề phòng dịch viêm đường hô hấp do virus nCoV Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 31 Jan 2020, 4:27 PM
[i1] Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ hai Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 30 Jan 2020, 3:55 PM
Thời khóa biểu chính thức HK2 - 2019/2020 - Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Wed, 22 Jan 2020, 12:24 PM
[i1] Lịch kết thúc học kỳ 1, năm học 2019/2020 (Cập nhật ngày 22/12/2019) Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sun, 22 Dec 2019, 9:27 AM
[i2] Cập nhật tình hình lên lớp sau 11 tuần học (cập nhật ngày 20/12/2019) Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 20 Dec 2019, 11:29 AM
[i2] Thông báo lịch học 2 tuần cuối học kỳ và lịch thi học kỳ 1 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 19 Dec 2019, 10:19 PM
[i2] Thông báo thay đổi lịch học tuần 2/12 và 9/12 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 2 Dec 2019, 5:41 PM
[i1] [Psychology] Danh sách phòng thi và quy chế. Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sun, 1 Dec 2019, 11:58 PM
[i1, i2] Thông báo chi tiết về học phần Giáo dục quốc phòng và hoạt động Bootcamp Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 29 Nov 2019, 10:54 AM
[i2] Cập nhật tình hình lên lớp sau 8 tuần học. Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 25 Nov 2019, 11:24 AM
[i1, i2] Thông báo về BHYT năm 2020 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 18 Nov 2019, 6:05 PM
[i1] Thông báo học bù lớp BDM 1 (cập nhật 16:10, 14/11/19) Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 14 Nov 2019, 4:11 PM
[i1, i2] Thông báo họp cán bộ lớp Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 14 Nov 2019, 3:53 PM
[i2] Thông báo trả thẻ sinh viên. Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Wed, 13 Nov 2019, 10:47 AM
[i2B] Thông báo học bù Listening/Speaking Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 11 Nov 2019, 4:53 PM
[i1] Thông báo đóng học phí học lại Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 7 Nov 2019, 5:23 PM
[i2] Cập nhật tình hình lên lớp sau 5 tuần học. Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Tue, 5 Nov 2019, 4:52 PM
[i2] Thông báo trả thẻ bảo hiểm y tế Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 31 Oct 2019, 6:08 PM
[i1], [i2]: Đăng ký Nghiên cứu Khoa học sinh viên, năm học 2019-2020 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 24 Oct 2019, 2:43 PM
[i2A] Thông báo học bù lớp SS Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 24 Oct 2019, 2:40 PM
[i2A] Thông báo học bù Business English 1 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Wed, 16 Oct 2019, 11:25 AM
[i2] Thông báo nộp sổ Đoàn và Đoàn phí Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sat, 12 Oct 2019, 10:11 AM
[i2A] Thông báo học bù Business English 1 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 11 Oct 2019, 4:50 PM
[i2] [Business English 1] Lịch học bù! Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 7 Oct 2019, 10:06 AM
[i2] Thông báo về Account thư viện của NEU Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 4 Oct 2019, 2:30 PM
[i2] Danh sách phòng thi Tin học đại cương Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 3 Oct 2019, 11:44 PM
(Updated: 27/9/19) Thời khóa biểu chính thức chương trình BBAE (Học kỳ 1 - 2019/2020) Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 27 Sep 2019, 8:52 AM