BBAE

General news and announcements

DiscussionStarted byRepliesLast post
PinnedTHÔNG BÁO V/v đăng ký đổi điểm Tiếng Anh và Tin học đại cương cho sinh viên BBAE K60-61-62-63 (đợt tháng 10 năm 2021) Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 15 Oct 2021, 4:15 PM
Pinned[i4] Thời khóa biểu học kỳ 1 - 2021/2022 và Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ nhất Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Tue, 12 Oct 2021, 10:59 AM
Pinned[i1] [i2] [i3] Thời khóa biểu học kỳ 1 - 2021/2022 và Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ 3 và thứ 5 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Wed, 25 Aug 2021, 9:30 AM
DANH SÁCH TỔNG HỢP SINH VIÊN BBAE KHÓA 60 VÀ 61 ĐĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC HỌC PHẦN - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021/2022 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 9 Sep 2021, 1:09 PM
[i2, i3] Lịch thi học kỳ hè, năm học 2021 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sat, 14 Aug 2021, 12:19 PM
Danh sách các sinh viên có nguyện vọng phúc tra bài thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020/2021 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 12 Aug 2021, 2:18 PM
Thông báo về việc tiếp nhận nguyện vọng phúc tra bài thi kết thúc học phần - Học kỳ 2 năm học 2020/2021 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 12 Aug 2021, 1:47 PM
Danh sách sinh viên đủ điều kiện đổi điểm học phần tin học đại cương (Đợt tháng 7 - 2021) Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sat, 31 Jul 2021, 8:47 AM
[i2, i3] - Thời khóa biểu học kỳ hè năm 2021 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 23 Jul 2021, 2:55 PM
THÔNG BÁO V/v đăng ký đổi điểm Tin học đại cương cho sinh viên BBAE K60-61-62 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 19 Jul 2021, 10:51 AM
[i3] Thông báo nộp học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 29 Apr 2021, 11:01 AM
[i1, i2] - Lịch thi học kỳ 2, năm học 2020/2021 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 26 Apr 2021, 11:30 AM
[i1] [i2] Thời khóa biểu học kỳ 2 - 2020/2021 và Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ 4 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sat, 13 Mar 2021, 11:36 AM
[i3] Thời khóa biểu chính thức chương trình BBAE Khóa 62 (Học kỳ 2 - 2020/2021) và Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ 2/8 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sat, 13 Mar 2021, 11:34 AM
Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến! Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 18 Feb 2021, 5:18 PM
[i1], [i2] Thông báo nộp học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Tue, 26 Jan 2021, 3:15 PM
[i3] Thông báo nộp học phí học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Tue, 19 Jan 2021, 11:16 PM
[i3] - Lịch thi học kỳ 1, năm học 2020/2021 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 15 Jan 2021, 2:44 PM
THÔNG BÁO V/v nộp bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phục vụ cho việc đổi điểm học phần Tiếng Anh cho sinh viên BBAE K60-61-62 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Wed, 2 Dec 2020, 9:59 AM
[i1, i2] - Lịch thi học kỳ 1, năm học 2020/2021 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Wed, 25 Nov 2020, 2:55 PM
THÔNG BÁO V/v: Cập nhật địa chỉ Email dự phòng và số điện thoại di động của sinh viên hệ đại học chính quy khóa 59, 60, 61, 62 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 5 Nov 2020, 11:34 AM
Thời khóa biểu chính thức chương trình BBAE Khóa 62 (Học kỳ 1 - 2020/2021) và Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ I Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 2 Nov 2020, 5:09 PM
[i1], [i2] Thông báo nộp học phí học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 9 Oct 2020, 9:24 AM
Thời khóa biểu chính thức chương trình BBAE (Học kỳ 1 - 2020/2021) Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 31 Aug 2020, 5:11 PM
Lịch thi phụ học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 13 Jul 2020, 10:12 AM
Lịch thi học kỳ (chính thức) - học kỳ 2, năm học 2019/2020 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 18 Jun 2020, 6:52 PM
[i1], [i2] Thông báo nộp học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 12 Jun 2020, 4:08 PM
Thông báo về việc trở lại học tập trung từ ngày 4/5/2020 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sat, 2 May 2020, 10:37 AM
V/v sử dụng hình ảnh chân dung trong các ứng dụng học trực tuyến. Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Tue, 24 Mar 2020, 5:59 PM
Chi tiết về việc giảng dạy kết hợp giữa 2 phần mềm Microsoft Teams và Zoom Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sun, 15 Mar 2020, 1:43 PM
Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến kết hợp 2 phần mềm MS Teams và Zoom Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sun, 15 Mar 2020, 1:15 AM
Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến qua phần mềm Zoom Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sun, 8 Mar 2020, 7:02 PM
Thông báo nghỉ học đề phòng dịch viêm đường hô hấp do virus nCoV Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 31 Jan 2020, 4:27 PM
[i1] Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ hai Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 30 Jan 2020, 3:55 PM
Thời khóa biểu chính thức HK2 - 2019/2020 - Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Wed, 22 Jan 2020, 12:24 PM
[i1] Lịch kết thúc học kỳ 1, năm học 2019/2020 (Cập nhật ngày 22/12/2019) Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sun, 22 Dec 2019, 9:27 AM
[i2] Cập nhật tình hình lên lớp sau 11 tuần học (cập nhật ngày 20/12/2019) Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 20 Dec 2019, 11:29 AM
[i2] Thông báo lịch học 2 tuần cuối học kỳ và lịch thi học kỳ 1 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 19 Dec 2019, 10:19 PM
[i2] Thông báo thay đổi lịch học tuần 2/12 và 9/12 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 2 Dec 2019, 5:41 PM
[i1] [Psychology] Danh sách phòng thi và quy chế. Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sun, 1 Dec 2019, 11:58 PM
[i1, i2] Thông báo chi tiết về học phần Giáo dục quốc phòng và hoạt động Bootcamp Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 29 Nov 2019, 10:54 AM
[i2] Cập nhật tình hình lên lớp sau 8 tuần học. Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 25 Nov 2019, 11:24 AM
[i1, i2] Thông báo về BHYT năm 2020 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 18 Nov 2019, 6:05 PM
[i1] Thông báo học bù lớp BDM 1 (cập nhật 16:10, 14/11/19) Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 14 Nov 2019, 4:11 PM
[i1, i2] Thông báo họp cán bộ lớp Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 14 Nov 2019, 3:53 PM
[i2] Thông báo trả thẻ sinh viên. Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Wed, 13 Nov 2019, 10:47 AM
[i2B] Thông báo học bù Listening/Speaking Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 11 Nov 2019, 4:53 PM
[i1] Thông báo đóng học phí học lại Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 7 Nov 2019, 5:23 PM
[i2] Cập nhật tình hình lên lớp sau 5 tuần học. Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Tue, 5 Nov 2019, 4:52 PM
[i2] Thông báo trả thẻ bảo hiểm y tế Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 31 Oct 2019, 6:08 PM
[i1], [i2]: Đăng ký Nghiên cứu Khoa học sinh viên, năm học 2019-2020 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 24 Oct 2019, 2:43 PM
[i2A] Thông báo học bù lớp SS Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 24 Oct 2019, 2:40 PM
[i2A] Thông báo học bù Business English 1 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Wed, 16 Oct 2019, 11:25 AM
[i2] Thông báo nộp sổ Đoàn và Đoàn phí Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Sat, 12 Oct 2019, 10:11 AM
[i2A] Thông báo học bù Business English 1 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 11 Oct 2019, 4:50 PM
[i2] [Business English 1] Lịch học bù! Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Mon, 7 Oct 2019, 10:06 AM
[i2] Thông báo về Account thư viện của NEU Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 4 Oct 2019, 2:30 PM
[i2] Danh sách phòng thi Tin học đại cương Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 3 Oct 2019, 11:44 PM
(Updated: 27/9/19) Thời khóa biểu chính thức chương trình BBAE (Học kỳ 1 - 2019/2020) Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Fri, 27 Sep 2019, 8:52 AM