IBD - Basic Courses

Hi All!

You can find information about new class for IBD's Basic Courses. If you need further information, please contact Course Coordinators via below contact:

  • Add: ISME Office, R305, 3rd floor, A1 building, NEU campus
  • Study Skills and Basic Economics: trinh.vananh@isneu.org
  • Computer Skills: do.trang@isneu.orgDiscussionStarted byRepliesLast post
Kết quả thi cuối kỳ lần 02 môn Kỹ năng tin học khoá 17 Mùa xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 8 Sep 2021, 11:23 AM
[Kỹ năng tin học]- Danh sách thi cuối kỳ lần 2 môn Kỹ năng tin học dành cho khoá 17 Mùa xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 4 Sep 2021, 11:26 AM
[Kỹ năng tin học] - Kết quả thi cuối kỳ lần 01 môn Kỹ năng tin học khoá 17 Mùa xuân, thông tin kỳ thi lần 02 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 2 Sep 2021, 1:59 PM
[Kỹ năng tin học]- Danh sách thi môn Kỹ năng tin học dành cho sinh viên khoá 17 Mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 25 Aug 2021, 7:08 AM
[Kỹ năng tin học] - Kết quả thi môn Kỹ năng tin học lần 02 dành cho sinh viên khoá 16 mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 23 Aug 2021, 2:43 PM
[Kỹ năng tin học] - Lịch thi cuối kỳ lần 1 môn Kỹ năng tin học dành cho sinh viên khoá 17 Mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 23 Aug 2021, 2:34 PM
[Kỹ năng tin học]- Danh sách thi cuối kỳ lần 2 môn Kỹ năng tin học dành cho sinh viên khoá 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 18 Aug 2021, 3:11 PM
[Kỹ năng tin học]- Kết quả kỳ thi cuối kỳ lần 1, thông tin kỳ thi lại môn tin học khoá 16 mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 17 Aug 2021, 1:34 PM
[Kỹ năng tin học]- Danh sách thi cuối kỳ lần 1 môn Kỹ năng tin học dành cho sinh viên khoá 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 3 Aug 2021, 3:33 PM
[Kỹ năng tin học] - Lịch thi cuối kỳ lần 1 môn Kỹ năng tin học dành cho sinh viên khoá 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 29 Jul 2021, 9:14 AM
[Kỹ năng tin học]- Lịch thi dự kiến các lớp Kỹ năng tin học khoá 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 2 Jul 2021, 10:54 AM
[Basic Economics] - Thông báo mở lớp Basic Economics - Kỳ 2, 2020-2021 Picture of Anh Trinh Van Anh Trinh Van 0 Anh Trinh Van
Mon, 10 May 2021, 5:58 PM
[Kỹ năng tin học] - Thông báo mở lớp Kỹ năng tin học dành cho khóa 17 Mùa xuân - Chương trình cử nhân quốc tế Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 10 May 2021, 2:34 PM
[Kỹ năng tin học] - Triển khai học online từ ngày 04/05/2021 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 3 May 2021, 7:51 PM
[Kỹ năng tin học]- Thông báo về giảng đường các lớp Tin học khoá 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 22 Mar 2021, 8:43 PM
[Kỹ năng tin học]- Thông báo dành cho tuần thứ 3 môn kỹ năng tin học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sun, 21 Mar 2021, 8:51 PM
[Study Skills] - Thông báo lịch học Study Skills (Phương pháp học tập) kỳ mùa xuân 2021 Picture of Anh Trinh Van Anh Trinh Van 0 Anh Trinh Van
Mon, 8 Mar 2021, 2:36 PM
[Kỹ năng tin học]- Danh sách các lớp Computer Skills dành cho sinh viên khoá VC 16MX và 16 MT Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sun, 7 Mar 2021, 11:37 AM
[Kỹ năng tin học]- Thông báo mở lớp kỹ năng tin học dành cho sinh viên khoá 16 Mùa thu trở về trước Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sun, 7 Mar 2021, 11:23 AM
[Study Skills] Thông báo lịch học đợt 2 Picture of Anh Trinh Van Anh Trinh Van 0 Anh Trinh Van
Thu, 19 Nov 2020, 2:17 PM
[Basic Economics] Thay đổi lớp Tutorial từ 19/10/2020 Picture of Anh Trinh Van Anh Trinh Van 0 Anh Trinh Van
Mon, 19 Oct 2020, 11:57 AM
Thông báo lịch học Phương pháp học tập và đăng ký học lại (Lớp kỳ 1 2020-2021) Picture of Anh Trinh Van Anh Trinh Van 0 Anh Trinh Van
Tue, 6 Oct 2020, 4:19 PM
Thông báo lịch học Kinh tế học cơ bản và đăng ký học lại (Lớp kỳ 1 2020-2021) Picture of Anh Trinh Van Anh Trinh Van 0 Anh Trinh Van
Tue, 6 Oct 2020, 4:18 PM
Danh sách thi lần 2 môn Kỹ năng Tin học ngày 05/08/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 5 Aug 2020, 9:56 AM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ môn Tin học lần 1 và kế hoạch thi lần 2 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 31 Jul 2020, 2:36 PM
Danh sách thi cuối kỳ lần 01 môn Kỹ năng tin học khóa 16 Mùa xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 29 Jul 2020, 8:54 AM
Thông báo lịch thi cuối kỳ môn Kỹ năng tin học khóa 16 Mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 27 Jul 2020, 11:17 AM
Thông báo lịch học Kinh tế học cơ bản và đăng ký học lại Picture of Anh Trinh Van Anh Trinh Van 0 Anh Trinh Van
Thu, 21 May 2020, 6:56 PM
Thông báo Thu bổ sung học phí học lại Study Skills, kỳ 2 năm học 2019-2020 Picture of Anh Trinh Van Anh Trinh Van 0 Anh Trinh Van
Mon, 11 May 2020, 4:18 PM
Thông báo lịch học môn Kỹ năng tin học dành cho sinh viên khóa 16 Mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 11 May 2020, 3:14 PM
Thông báo Mở lớp Phương pháp học tập (Study Skills) kỳ mùa xuân 2019-2020 Picture of Anh Trinh Van Anh Trinh Van 0 Anh Trinh Van
Tue, 10 Mar 2020, 10:34 AM
Thông báo mở lớp Kỹ năng tin học - khóa 16 Mùa xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 6 Mar 2020, 1:31 PM
Kết quả thi cuối kỳ lần 1 môn Kỹ năng tin học khóa 15 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 16 Dec 2019, 3:08 PM
Danh sách sinh viên không được thi môn Kỹ năng tin học khóa 15 Mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 12 Dec 2019, 10:10 AM
Danh sách phòng thi, lịch thi môn Kỹ năng tin học khóa 15 Mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 12 Dec 2019, 9:44 AM
Lịch thi cuối kỳ môn Tin học khóa 15 Mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 11 Dec 2019, 8:59 AM
Thông báo Mở lớp Basic Economics (Kinh tế học Cơ bản) tháng 10.2019 Picture of Anh Trinh Van Anh Trinh Van 0 Anh Trinh Van
Fri, 11 Oct 2019, 4:12 PM
Thông báo Mở lớp cho sinh viên BTEC chưa học Basic Economics (Kinh tế học Cơ bản) Picture of Anh Trinh Van Anh Trinh Van 0 Anh Trinh Van
Fri, 4 Oct 2019, 9:01 AM
Thông báo Mở lớp Phương pháp học tập (Study Skills) kỳ mùa thu 2019-2020 Picture of Anh Trinh Van Anh Trinh Van 0 Anh Trinh Van
Fri, 4 Oct 2019, 8:59 AM