IBD - English


DiscussionStarted byRepliesLast post
Thời khóa biểu học tập dành cho sinh viên khóa 16 mùa Thu – Chương trình Cử nhân Quốc tế (tiếng Anh cấp độ 1, cấp độ 2, và cấp độ 4) Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 3 Oct 2020, 2:27 PM
Danh sách lớp, thời khóa biểu tiếng Anh cấp độ 4 dành cho sinh viên khóa 16 mùa Xuân và lớp vượt cấp khóa 16 mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 3 Oct 2020, 2:23 PM
Kết quả kỳ thi final môn Tiếng anh cấp độ 3 lần 2 khóa 16 Mùa Xuân ngày 30/9/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 2 Oct 2020, 11:30 AM
Danh sách thi final lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 MX ngày 30/09/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 29 Sep 2020, 2:44 PM
Kết quả kỳ thi final môn Tiếng anh cấp độ 3 lần 1 khóa 16 Mùa Xuân ngày 26/9/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 28 Sep 2020, 3:33 PM
Danh sách thi final lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 MX ngày 26/09/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 25 Sep 2020, 1:03 PM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân tính đến hết ngày 24/09/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 24 Sep 2020, 5:18 PM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân sau 11 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 19 Sep 2020, 5:07 PM
Thông báo Học phí Chương trình Cử nhân Quốc tế Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 7 Sep 2020, 11:08 AM
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4 và lịch trình học tập tiếp theo của sinh viên khóa 15 mùa Thu, chương trình CNQT Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 27 Aug 2020, 8:59 AM
Danh sách thi cuối cấp độ 4 lần 02 khóa 15 MT ngày 22/08/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 20 Aug 2020, 9:39 AM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân sau 8 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 19 Aug 2020, 9:07 AM
Kết quả kỳ thi cuối cấp độ 4 lần 1 môn Tiếng anh Khoá 15 Mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 14 Aug 2020, 9:40 AM
Danh sách thi cuối cấp độ 4 lần 1 khóa 15 MT ngày 08/08/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 7 Aug 2020, 3:09 PM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 4 tính đến hết ngày 05/08/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 6 Aug 2020, 11:22 AM
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 16 mùa Xuân, chương trình Cử nhân Quốc tế Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 30 Jul 2020, 5:59 PM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân sau 6 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 30 Jul 2020, 9:59 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa thu sau 10 Tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 30 Jul 2020, 9:44 AM
Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân ngày 25/07/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 24 Jul 2020, 9:48 AM
Kết quả kỳ thi giữa kỳ cấp độ 4 môn Tiếng anh khóa 15 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 10 Jul 2020, 4:31 PM
Danh sách thi giữa kỳ môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa thu ngày 04/07/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 2 Jul 2020, 10:20 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa thu sau 6 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 2 Jul 2020, 9:59 AM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 sau 2 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 1 Jul 2020, 9:53 AM
Thông báo nghỉ học lớp Writting môn Tiếng anh level 3 lớp 16S1 sáng ngày 15/06/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sun, 14 Jun 2020, 9:46 PM
Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 3, khóa 16 mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 12 Jun 2020, 3:09 PM
Kết quả kỳ thi lại - kỳ thi cuối cấp độ - tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 16 mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 12 Jun 2020, 9:46 AM
Danh sách thí sinh kỳ thi cuối cấp độ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa xuân ngày 10/06/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 9 Jun 2020, 5:05 PM
Kết quả kỳ thi lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa xuân ngày 06/06/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 8 Jun 2020, 5:13 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa thu sau 3 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 8 Jun 2020, 10:49 AM
Danh sách phòng thi Final môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa xuân lần 1 ngày 06/06/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 5 Jun 2020, 5:36 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa Xuân tính đến ngày 3/6/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 4 Jun 2020, 8:54 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa Xuân sau 11 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 2 Jun 2020, 3:28 PM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa xuân sau 9 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 20 May 2020, 9:23 AM
Kết quả kỳ thi giữa kỳ môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 19 May 2020, 4:40 PM
DS lớp TA cấp độ 4 - khóa 15MT IBD@NEU cập nhật 18/05/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 18 May 2020, 9:54 AM
DS lớp, TKB TA cấp độ 4 - khóa 15MT IBD@NEU Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sun, 17 May 2020, 1:48 PM
Kết quả tiếng Anh cấp độ 3 khóa 15MT, thông tin về lịch trình học tập Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 15 May 2020, 3:56 PM
Danh sách phòng thi midterm Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa Xuân ngày 16/05/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 15 May 2020, 8:53 AM
Danh sách phòng thi Tiếng anh cuối cấp độ 3 khóa 15 Mùa thu lần 2 ngày 13/5/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 12 May 2020, 4:52 PM
Kết quả thi cuối cấp độ 3 lần 1 khoá 15 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 11 May 2020, 10:56 PM
Tình hình kỷ luật khóa 16 Mùa xuân môn tiếng anh cấp độ 2 sau 7 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 8 May 2020, 6:24 PM
Danh sách phòng thi Tiếng anh cuối cấp độ 3 khóa 15 Mùa thu ngày 9/5/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 7 May 2020, 3:46 PM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 15 Mùa Thu sau 12 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 5 May 2020, 5:33 PM
Thông báo v/v tổ chức cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh toàn trường đi học trở lại Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 30 Apr 2020, 9:41 PM
Thông báo về buổi tư vấn online cho sinh viên level 3 khóa 15 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 27 Apr 2020, 8:57 AM
Tình hình kỷ luật sinh viên giai đoạn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa xuân sau 4 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 20 Apr 2020, 3:43 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên giai đoạn Tiếng anh cấp độ 3, khóa 15 Mùa thu sau 9 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 14 Apr 2020, 3:05 PM
Thông báo: Điều chỉnh phương thức đánh giá môn tiếng Anh cấp độ 3 - Khóa 15 Mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 14 Apr 2020, 3:02 PM
Tình hỉnh kỷ luật sinh viên giai đoạn Tiếng anh cấp độ 3 sau 8 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 9 Apr 2020, 4:59 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên giai đoạn Tiếng anh cấp độ 2 sau 3 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 6 Apr 2020, 4:11 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên giai đoạn Tiếng anh cấp độ 3 sau 5 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 23 Mar 2020, 9:37 AM
Thông báo tiếp tục hoãn tổ chức học tập trunng cho sinh viên Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sun, 22 Mar 2020, 11:00 AM
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams cho sinh viên giai đoạn Tiếng anh Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 14 Mar 2020, 1:26 PM
Thông báo triển khai giảng dạy trực tuyến với các chương trình đào tạo của Viện Đào tạo Quốc tế Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 14 Mar 2020, 9:45 AM
Thông báo về việc quay trở lại học tập và Khai báo thông tin sức khỏe sinh viên IBD@NEU Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 6 Mar 2020, 9:23 AM
Thông báo nộp học phí kỳ 2 năm học 2019-2020 khóa 15 Mùa Thu, Chương trình Cử nhân Quốc tế Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 11 Feb 2020, 2:52 PM
Danh sách phòng thi lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 9 Jan 2020, 4:38 PM
Kết quả kỳ thi cuối cấp độ 4 lần 1 khóa 15 Mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 7 Jan 2020, 4:35 PM
Danh sách thi cuối kỳ môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 3 Jan 2020, 3:26 PM
Danh sách lớp, thời khóa biểu các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 15 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 13 Dec 2019, 5:09 PM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 15 Mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 13 Dec 2019, 4:59 PM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa Xuân sau 8 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 11 Dec 2019, 4:24 PM
Kết quả kỳ thi giữa kỳ môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 3 Dec 2019, 9:16 AM
Danh sách phòng thi midterm môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 MX ngày 23/11/2019 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 22 Nov 2019, 11:06 AM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa Thu sau 5 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 22 Nov 2019, 9:09 AM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 2 khóa 15 Mùa Thu sau 09 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 21 Nov 2019, 5:06 PM
Kết quả kỳ thi giữa kỳ môn Tiếng Anh cấp độ 1 khóa 15 Mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 15 Nov 2019, 3:45 PM
Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế bắt buộc dành cho sinh viên năm 2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 15 Nov 2019, 11:37 AM
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 15 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 11 Nov 2019, 2:53 PM
Danh sách phòng thi Midterm Tiếng anh cấp độ 2 khóa 15 Mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 1 Nov 2019, 4:23 PM