IBD - English


Page: 1 2 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
PinnedSổ tay sinh viên Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 18 Mar 2021, 5:29 PM
Thông báo thay đổi cách thức đánh giá môn học tiếng Anh cấp độ 4 dành cho sinh viên khóa 16 Mùa Thu Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Fri, 30 Jul 2021, 9:40 PM
Danh sách thi cuối kỳ lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 22 Jul 2021, 12:44 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa thu sau 12 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 20 Jul 2021, 4:03 PM
Phương án nộp bản sao có công chứng Bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông (TN THPT) dành cho sinh viên lớp tiếng Anh cấp độ 4 – khóa 16 Mùa Thu Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Thu, 15 Jul 2021, 9:13 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa thu sau 11 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 13 Jul 2021, 3:52 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa thu sau 9 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 29 Jun 2021, 9:20 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 3 khoá 17 Mùa xuân sau 4 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sun, 27 Jun 2021, 2:13 PM
TB về việc mua BHYT bắt buộc (đợt bổ sung tháng 7.2021) Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 10 Jun 2021, 8:59 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa thu sau 6 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 8 Jun 2021, 4:17 PM
Lịch trình học tập dành cho sinh viên khóa 17 mùa Xuân chưa đạt yêu cầu trong kỳ đánh giá môn tiếng Anh cấp độ 2 Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Tue, 8 Jun 2021, 10:25 AM
Danh sách lớp (cập nhật ngày 28/5/2021), thời khoá biểu học tập lớp tiếng Anh cấp độ 3 khóa 17 mùa Xuân, chương trình Cử nhân Quốc tế Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Fri, 28 May 2021, 10:19 PM
Điều chỉnh phương thức đánh giá và môn tiếng Anh cấp độ 2 và Kết quả học tập môn Tiếng anh cấp độ 2 đối với sinh viên khóa 17 mùa Xuân, Chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD@NEU) Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Wed, 26 May 2021, 11:30 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 2 Khóa 17 Mùa xuân sau 12 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 17 May 2021, 4:11 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 2 Khóa 17 Mùa xuân sau 10 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 13 May 2021, 10:19 AM
Thông báo đăng ký và nộp phí học lại môn Tiếng anh cấp độ 3 khoá 17 Mùa xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 10 May 2021, 3:46 PM
[Cập nhật ]Thời khoá biểu kỹ năng Viết dành cho sinh viên tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sun, 25 Apr 2021, 2:23 PM
Danh sách lớp, thời khoá biểu học tập lớp tiếng Anh cấp độ 4 khóa 16 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 24 Apr 2021, 9:07 AM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 23 Apr 2021, 5:03 PM
Kết quả kỳ thi giữa kỳ môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 17 Mùa xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 23 Apr 2021, 2:51 PM
Danh sách thi cuối kỳ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa thu ngày 22/04/2021 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 20 Apr 2021, 5:53 PM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 3 khoá 16 Mùa thu ngày 17/04/2021 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 19 Apr 2021, 6:16 PM
Danh sách thi cuối kỳ lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa thu ngày 17/04/2021 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 16 Apr 2021, 4:33 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 3 Khóa 16 Mùa thu tính đến hết ngày 14/04/2021 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 15 Apr 2021, 3:33 PM
Danh sách thi Midterm Tiếng anh cấp độ 2 khóa 17 Mùa xuân ngày 10/04/2021 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 9 Apr 2021, 11:42 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 2 Khóa 17 Mùa xuân sau 06 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 5 Apr 2021, 9:55 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 3 Khóa 16 Mùa thu sau 10 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 5 Apr 2021, 9:43 AM
Kết quả kỳ thi giữa cấp độ - tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 29 Mar 2021, 11:09 AM
Điền phiếu khảo sát online Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 25 Mar 2021, 5:03 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 2 Khóa 17 Mùa xuân sau 4 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 23 Mar 2021, 9:12 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 3 Khóa 16 Mùa thu sau 8 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 22 Mar 2021, 5:04 PM
Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa thu ngày 20/03/2021 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 19 Mar 2021, 1:14 PM
Thông báo học phí, học kỳ 2 năm học 2020-2021 - Khóa 16 Mùa Thu - Chương trình cử nhân quốc tế Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 22 Feb 2021, 11:38 AM
Thông báo về việc điều chỉnh lịch nghỉ Tết của sinh viên do dịch bệnh Covid-19 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 29 Jan 2021, 4:56 PM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ môn Tiếng Anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 22 Jan 2021, 10:02 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 MT sau 2 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 18 Jan 2021, 10:22 AM
Danh sách thi cuối kỳ môn Tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 15 Jan 2021, 2:29 PM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 14 Jan 2021, 4:15 PM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu sau 14 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 12 Jan 2021, 4:41 PM
Danh sách thi cuối kỳ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 7 Jan 2021, 2:56 PM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu ngày 26/12/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 4 Jan 2021, 2:46 PM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa Xuân ngày 28/12/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 4 Jan 2021, 2:45 PM
Danh sách lớp, TKB lớp Tiếng anh cấp độ 3, khóa 16 mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 31 Dec 2020, 4:18 PM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu ngày 30/12/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 31 Dec 2020, 10:46 AM
Danh sách thi cuối kỳ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu ngày 30/12/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 29 Dec 2020, 5:30 PM
Danh sách thi cuối kỳ lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa xuân ngày 28/12/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 26 Dec 2020, 3:44 PM
Danh sách thi cuối kỳ lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu ngày 26/12/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 26 Dec 2020, 10:59 AM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu sau 11 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 23 Dec 2020, 6:42 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa xuân sau 11 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 23 Dec 2020, 6:18 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa xuân sau 9 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 16 Dec 2020, 3:27 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu sau 9 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 11 Dec 2020, 3:17 PM
Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu ngày 28/11/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 2 Dec 2020, 4:31 PM
Kết quả kỳ thi giữa kỳ môn Tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 2 Dec 2020, 4:03 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu sau 7 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 30 Nov 2020, 5:24 PM
Kết quả kỳ thi giữa kỳ môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 30 Nov 2020, 11:16 AM
Kết quả kỳ thi giữa kỳ môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 23 Nov 2020, 5:33 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa xuân sau 7 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 23 Nov 2020, 3:56 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu sau 7 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 23 Nov 2020, 3:55 PM
Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa Xuân ngày 15/11/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 13 Nov 2020, 9:25 AM
Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu ngày 14/11/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 13 Nov 2020, 9:24 AM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa xuân sau 5 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 10 Nov 2020, 5:51 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu sau 5 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 10 Nov 2020, 4:28 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu sau 5 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 10 Nov 2020, 4:23 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa xuân sau 3 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 3 Nov 2020, 9:26 AM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu sau 3 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 28 Oct 2020, 4:38 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu sau 3 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 28 Oct 2020, 4:37 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu sau 2 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 22 Oct 2020, 9:10 AM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa xuân sau 2 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 22 Oct 2020, 9:09 AM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu sau 2 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 22 Oct 2020, 9:09 AM
Thời khóa biểu học tập dành cho sinh viên khóa 16 mùa Thu – Chương trình Cử nhân Quốc tế (tiếng Anh cấp độ 1, cấp độ 2, và cấp độ 4) Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 3 Oct 2020, 2:27 PM
Danh sách lớp, thời khóa biểu tiếng Anh cấp độ 4 dành cho sinh viên khóa 16 mùa Xuân và lớp vượt cấp khóa 16 mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 3 Oct 2020, 2:23 PM
Kết quả kỳ thi final môn Tiếng anh cấp độ 3 lần 2 khóa 16 Mùa Xuân ngày 30/9/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 2 Oct 2020, 11:30 AM
Danh sách thi final lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 MX ngày 30/09/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 29 Sep 2020, 2:44 PM
Kết quả kỳ thi final môn Tiếng anh cấp độ 3 lần 1 khóa 16 Mùa Xuân ngày 26/9/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 28 Sep 2020, 3:33 PM
Danh sách thi final lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 MX ngày 26/09/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 25 Sep 2020, 1:03 PM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân tính đến hết ngày 24/09/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 24 Sep 2020, 5:18 PM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân sau 11 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 19 Sep 2020, 5:07 PM
Thông báo Học phí Chương trình Cử nhân Quốc tế Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 7 Sep 2020, 11:08 AM
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4 và lịch trình học tập tiếp theo của sinh viên khóa 15 mùa Thu, chương trình CNQT Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 27 Aug 2020, 8:59 AM
Danh sách thi cuối cấp độ 4 lần 02 khóa 15 MT ngày 22/08/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 20 Aug 2020, 9:39 AM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân sau 8 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 19 Aug 2020, 9:07 AM
Kết quả kỳ thi cuối cấp độ 4 lần 1 môn Tiếng anh Khoá 15 Mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 14 Aug 2020, 9:40 AM
Danh sách thi cuối cấp độ 4 lần 1 khóa 15 MT ngày 08/08/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 7 Aug 2020, 3:09 PM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 4 tính đến hết ngày 05/08/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 6 Aug 2020, 11:22 AM
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 16 mùa Xuân, chương trình Cử nhân Quốc tế Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 30 Jul 2020, 5:59 PM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân sau 6 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 30 Jul 2020, 9:59 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa thu sau 10 Tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 30 Jul 2020, 9:44 AM
Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân ngày 25/07/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 24 Jul 2020, 9:48 AM
Kết quả kỳ thi giữa kỳ cấp độ 4 môn Tiếng anh khóa 15 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 10 Jul 2020, 4:31 PM
Danh sách thi giữa kỳ môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa thu ngày 04/07/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 2 Jul 2020, 10:20 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa thu sau 6 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 2 Jul 2020, 9:59 AM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 sau 2 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 1 Jul 2020, 9:53 AM
Thông báo nghỉ học lớp Writting môn Tiếng anh level 3 lớp 16S1 sáng ngày 15/06/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sun, 14 Jun 2020, 9:46 PM
Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 3, khóa 16 mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 12 Jun 2020, 3:09 PM
Kết quả kỳ thi lại - kỳ thi cuối cấp độ - tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 16 mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 12 Jun 2020, 9:46 AM
Danh sách thí sinh kỳ thi cuối cấp độ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa xuân ngày 10/06/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 9 Jun 2020, 5:05 PM
Kết quả kỳ thi lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa xuân ngày 06/06/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 8 Jun 2020, 5:13 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa thu sau 3 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 8 Jun 2020, 10:49 AM
Danh sách phòng thi Final môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa xuân lần 1 ngày 06/06/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 5 Jun 2020, 5:36 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa Xuân tính đến ngày 3/6/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 4 Jun 2020, 8:54 AM
Page: 1 2 ()