IBD - English


Page: 1 2 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
PinnedSổ tay sinh viên Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Sat, 9 Oct 2021, 10:13 PM
Thời khóa biểu học tập dành cho sinh viên khóa 17 mùa Thu, 17 mùa Xuân, IBD@NEU (tiếng Anh cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 4, lớp cơ sở) Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Fri, 15 Oct 2021, 11:32 AM
Danh sách sinh viên lớp tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 17 mùa Xuân Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Sat, 9 Oct 2021, 10:20 PM
Sổ tay sinh viên Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 9 Oct 2021, 10:08 PM
Kết quả kỳ thi cuối cấp độ môn Tiếng anh cấp độ 3 (lần 2) khóa 17 Mùa Xuân, lịch trình học tập tiếp theo của sinh viên Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Sat, 25 Sep 2021, 5:10 PM
Danh sách thi cuối kỳ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 17 Mùa xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 21 Sep 2021, 6:46 AM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ lần 1, thông tin kỳ thi lại, môn Tiếng anh cấp độ 3, khoá 17 Mùa Xuân Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Sat, 18 Sep 2021, 5:03 PM
Thông báo về việc đăng ký học lại môn Tiếng anh cấp độ 2 cùng khoá 17 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 14 Sep 2021, 4:15 PM
Thông báo về việc đăng ký học lại môn Tiếng anh cấp độ 4 cùng khoá 17 Mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 14 Sep 2021, 4:14 PM
Danh sách thi cuối kỳ lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 17 Mùa xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 13 Sep 2021, 11:13 AM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khoá 17 Mùa Xuân sau 12 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 11 Sep 2021, 4:04 PM
Thông báo thay đổi cách thức đánh giá môn học tiếng Anh cấp độ 3 dành cho sinh viên khóa 17 Mùa Xuân Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Thu, 9 Sep 2021, 6:57 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 3 khoá 17 Mùa xuân sau 11 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sun, 5 Sep 2021, 9:25 AM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ môn Tiếng anh cấp độ 3, và kế hoạch học tập tiếp theo dành cho sinh viên khóa 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 30 Aug 2021, 10:42 AM
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4 và lịch trình học tập tiếp theo của sinh viên khóa 16 mùa Thu, chương trình CNQT Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Sun, 29 Aug 2021, 10:01 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 3 khoá 17 Mùa xuân sau 9 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 25 Aug 2021, 10:10 AM
Danh sách thi cuối kỳ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 18 Aug 2021, 1:27 PM
Thông báo nộp học phí kỳ tháng 08/2021 dành cho sinh viên khóa 17 mùa xuân, Chương trình Cử nhân quốc tế Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Mon, 16 Aug 2021, 5:10 PM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ lần 1, thông tin kỳ thi lại, môn Tiếng anh cấp độ 4, khoá 16 Mùa thu Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Sun, 15 Aug 2021, 8:41 PM
Thông báo thay đổi cách thức đánh giá môn học tiếng Anh cấp độ 4 dành cho sinh viên khóa 16 Mùa Thu Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Fri, 30 Jul 2021, 9:40 PM
Danh sách thi cuối kỳ lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 22 Jul 2021, 12:44 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa thu sau 12 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 20 Jul 2021, 4:03 PM
Phương án nộp bản sao có công chứng Bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông (TN THPT) dành cho sinh viên lớp tiếng Anh cấp độ 4 – khóa 16 Mùa Thu Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Thu, 15 Jul 2021, 9:13 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa thu sau 11 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 13 Jul 2021, 3:52 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa thu sau 9 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 29 Jun 2021, 9:20 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 3 khoá 17 Mùa xuân sau 4 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sun, 27 Jun 2021, 2:13 PM
TB về việc mua BHYT bắt buộc (đợt bổ sung tháng 7.2021) Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 10 Jun 2021, 8:59 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa thu sau 6 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 8 Jun 2021, 4:17 PM
Lịch trình học tập dành cho sinh viên khóa 17 mùa Xuân chưa đạt yêu cầu trong kỳ đánh giá môn tiếng Anh cấp độ 2 Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Tue, 8 Jun 2021, 10:25 AM
Danh sách lớp (cập nhật ngày 28/5/2021), thời khoá biểu học tập lớp tiếng Anh cấp độ 3 khóa 17 mùa Xuân, chương trình Cử nhân Quốc tế Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Fri, 28 May 2021, 10:19 PM
Điều chỉnh phương thức đánh giá và môn tiếng Anh cấp độ 2 và Kết quả học tập môn Tiếng anh cấp độ 2 đối với sinh viên khóa 17 mùa Xuân, Chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD@NEU) Picture of Trang Bui Trang Bui 0 Trang Bui
Wed, 26 May 2021, 11:30 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 2 Khóa 17 Mùa xuân sau 12 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 17 May 2021, 4:11 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 2 Khóa 17 Mùa xuân sau 10 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 13 May 2021, 10:19 AM
Thông báo đăng ký và nộp phí học lại môn Tiếng anh cấp độ 3 khoá 17 Mùa xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 10 May 2021, 3:46 PM
[Cập nhật ]Thời khoá biểu kỹ năng Viết dành cho sinh viên tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sun, 25 Apr 2021, 2:23 PM
Danh sách lớp, thời khoá biểu học tập lớp tiếng Anh cấp độ 4 khóa 16 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 24 Apr 2021, 9:07 AM
Kết quả kỳ thi giữa kỳ môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 17 Mùa xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 23 Apr 2021, 2:51 PM
Danh sách thi cuối kỳ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa thu ngày 22/04/2021 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 20 Apr 2021, 5:53 PM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 3 khoá 16 Mùa thu ngày 17/04/2021 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 19 Apr 2021, 6:16 PM
Danh sách thi cuối kỳ lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa thu ngày 17/04/2021 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 16 Apr 2021, 4:33 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 3 Khóa 16 Mùa thu tính đến hết ngày 14/04/2021 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 15 Apr 2021, 3:33 PM
Danh sách thi Midterm Tiếng anh cấp độ 2 khóa 17 Mùa xuân ngày 10/04/2021 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 9 Apr 2021, 11:42 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 2 Khóa 17 Mùa xuân sau 06 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 5 Apr 2021, 9:55 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 3 Khóa 16 Mùa thu sau 10 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 5 Apr 2021, 9:43 AM
Kết quả kỳ thi giữa cấp độ - tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 29 Mar 2021, 11:09 AM
Điền phiếu khảo sát online Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 25 Mar 2021, 5:03 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 2 Khóa 17 Mùa xuân sau 4 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 23 Mar 2021, 9:12 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 3 Khóa 16 Mùa thu sau 8 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 22 Mar 2021, 5:04 PM
Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa thu ngày 20/03/2021 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 19 Mar 2021, 1:14 PM
Thông báo học phí, học kỳ 2 năm học 2020-2021 - Khóa 16 Mùa Thu - Chương trình cử nhân quốc tế Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 22 Feb 2021, 11:38 AM
Thông báo về việc điều chỉnh lịch nghỉ Tết của sinh viên do dịch bệnh Covid-19 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 29 Jan 2021, 4:56 PM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ môn Tiếng Anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 22 Jan 2021, 10:02 AM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 MT sau 2 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 18 Jan 2021, 10:22 AM
Danh sách thi cuối kỳ môn Tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 15 Jan 2021, 2:29 PM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 14 Jan 2021, 4:15 PM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu sau 14 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 12 Jan 2021, 4:41 PM
Danh sách thi cuối kỳ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 7 Jan 2021, 2:56 PM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu ngày 26/12/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 4 Jan 2021, 2:46 PM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa Xuân ngày 28/12/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 4 Jan 2021, 2:45 PM
Danh sách lớp, TKB lớp Tiếng anh cấp độ 3, khóa 16 mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 31 Dec 2020, 4:18 PM
Kết quả kỳ thi cuối kỳ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu ngày 30/12/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 31 Dec 2020, 10:46 AM
Danh sách thi cuối kỳ lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu ngày 30/12/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 29 Dec 2020, 5:30 PM
Danh sách thi cuối kỳ lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa xuân ngày 28/12/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 26 Dec 2020, 3:44 PM
Danh sách thi cuối kỳ lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu ngày 26/12/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 26 Dec 2020, 10:59 AM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu sau 11 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 23 Dec 2020, 6:42 PM
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khoá 16 Mùa xuân sau 11 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 23 Dec 2020, 6:18 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa xuân sau 9 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 16 Dec 2020, 3:27 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu sau 9 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 11 Dec 2020, 3:17 PM
Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu ngày 28/11/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 2 Dec 2020, 4:31 PM
Kết quả kỳ thi giữa kỳ môn Tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 2 Dec 2020, 4:03 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu sau 7 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 30 Nov 2020, 5:24 PM
Kết quả kỳ thi giữa kỳ môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa Xuân Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 30 Nov 2020, 11:16 AM
Kết quả kỳ thi giữa kỳ môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 23 Nov 2020, 5:33 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa xuân sau 7 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 23 Nov 2020, 3:56 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu sau 7 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 23 Nov 2020, 3:55 PM
Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa Xuân ngày 15/11/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 13 Nov 2020, 9:25 AM
Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu ngày 14/11/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 13 Nov 2020, 9:24 AM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa xuân sau 5 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 10 Nov 2020, 5:51 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu sau 5 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 10 Nov 2020, 4:28 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu sau 5 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 10 Nov 2020, 4:23 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa xuân sau 3 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 3 Nov 2020, 9:26 AM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu sau 3 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 28 Oct 2020, 4:38 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu sau 3 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 28 Oct 2020, 4:37 PM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu sau 2 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 22 Oct 2020, 9:10 AM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 4 khóa 16 Mùa xuân sau 2 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 22 Oct 2020, 9:09 AM
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu sau 2 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 22 Oct 2020, 9:09 AM
Thời khóa biểu học tập dành cho sinh viên khóa 16 mùa Thu – Chương trình Cử nhân Quốc tế (tiếng Anh cấp độ 1, cấp độ 2, và cấp độ 4) Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 3 Oct 2020, 2:27 PM
Danh sách lớp, thời khóa biểu tiếng Anh cấp độ 4 dành cho sinh viên khóa 16 mùa Xuân và lớp vượt cấp khóa 16 mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 3 Oct 2020, 2:23 PM
Kết quả kỳ thi final môn Tiếng anh cấp độ 3 lần 2 khóa 16 Mùa Xuân ngày 30/9/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 2 Oct 2020, 11:30 AM
Danh sách thi final lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 MX ngày 30/09/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Tue, 29 Sep 2020, 2:44 PM
Kết quả kỳ thi final môn Tiếng anh cấp độ 3 lần 1 khóa 16 Mùa Xuân ngày 26/9/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 28 Sep 2020, 3:33 PM
Danh sách thi final lần 1 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 MX ngày 26/09/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 25 Sep 2020, 1:03 PM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân tính đến hết ngày 24/09/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 24 Sep 2020, 5:18 PM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân sau 11 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Sat, 19 Sep 2020, 5:07 PM
Thông báo Học phí Chương trình Cử nhân Quốc tế Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Mon, 7 Sep 2020, 11:08 AM
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4 và lịch trình học tập tiếp theo của sinh viên khóa 15 mùa Thu, chương trình CNQT Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 27 Aug 2020, 8:59 AM
Danh sách thi cuối cấp độ 4 lần 02 khóa 15 MT ngày 22/08/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Thu, 20 Aug 2020, 9:39 AM
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân sau 8 tuần học Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Wed, 19 Aug 2020, 9:07 AM
Kết quả kỳ thi cuối cấp độ 4 lần 1 môn Tiếng anh Khoá 15 Mùa Thu Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 14 Aug 2020, 9:40 AM
Danh sách thi cuối cấp độ 4 lần 1 khóa 15 MT ngày 08/08/2020 Picture of Trang Do Thi Trang Do Thi 0 Trang Do Thi
Fri, 7 Aug 2020, 3:09 PM
Page: 1 2 ()