IBD - BTEC HND


DiscussionStarted byRepliesLast post
Chốt danh sách sinh viên đăng ký ngành Quản trị Sự kiện, Khóa 14, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Fri, 16 Oct 2020, 9:24 AM
Lịch rà soát KQHT 15 môn BTEC HND cho sinh viên chuẩn bị top-up năm cuối Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Mon, 7 Sep 2020, 5:25 PM
Thông báo Học phí Chương trình Cử nhân Quốc tế Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Fri, 4 Sep 2020, 3:19 PM
Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ 1 năm học 2020-2021 Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Thu, 3 Sep 2020, 4:14 PM
Lịch Tập huấn chuyên ngành lần 1 dành cho sinh viên đã hoàn thành tiếng Anh Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Thu, 3 Sep 2020, 10:35 AM
Thời khóa biểu BTEC HND, kỳ 1 năm 20-21_CẬP NHẬT Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Mon, 31 Aug 2020, 3:22 PM
Mẫu đơn trình bày v/v bổ sung, thay đổi đăng ký môn học Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Wed, 26 Aug 2020, 9:45 AM
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2020-2021 Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Wed, 26 Aug 2020, 9:26 AM
Kế hoạch mở các lớp chuyên ngành, chương trình BTEC HND trong 2 năm học tới Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Sat, 22 Aug 2020, 10:24 PM
Lịch Tập huấn Chuyên ngành và Đăng ký môn học, Học kỳ 1 năm học 2020-2021 Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Tue, 18 Aug 2020, 1:52 PM
TB Hình thức xử lý đối với sinh viên chưa hoàn thành thủ tục nộp học phí, kỳ 2 năm 2019-2020 Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Mon, 3 Aug 2020, 11:32 AM
Rework fee for last semester Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Tue, 2 Jun 2020, 11:06 AM
V/v nộp bản đăng ký ngành hẹp cho Khóa 14 Mùa thu Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Thu, 7 May 2020, 10:40 AM
V/v khai báo thông tin sức khỏe trước khi quay lại trường Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Sat, 2 May 2020, 1:41 PM
Coming back to school Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Wed, 29 Apr 2020, 10:42 PM
No class on next Thursday and Friday Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Fri, 24 Apr 2020, 12:48 PM
Online teaching till May 2020 Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Fri, 17 Apr 2020, 3:13 PM
Kỷ luật sinh viên vì lỗi Cheating Turnitin, chương trình BTEC HND, kỳ 1 năm học 2019-2020 Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Fri, 10 Apr 2020, 4:30 PM
V/v triển khai học online từ tuần 16/3/2020 Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Sat, 14 Mar 2020, 11:27 AM
Information for deadlines and classes this week Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Wed, 11 Mar 2020, 5:23 PM
Rà soát KQHT chương trình BTEC HND cho sinh viên chuẩn bị lên năm cuối tại Việt Nam Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Fri, 6 Mar 2020, 12:28 PM
Deadline for registering BTEC HND pathway Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Fri, 6 Mar 2020, 10:16 AM
Ði học trở lại bắt đầu từ thứ 2 (9/3/2020) Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Thu, 5 Mar 2020, 3:58 PM
Survey to do before "back to school" Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Wed, 4 Mar 2020, 5:10 PM
Postponement of the semester till Mar 9th, 2020 Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Fri, 28 Feb 2020, 5:36 PM
Postponement of the semester till Feb 23rd, 2020 Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Fri, 14 Feb 2020, 3:10 PM
Postponement of the semester till Feb 17th, 2020 Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Fri, 7 Feb 2020, 5:07 PM
TB v/v lùi lịch nộp Đăng ký ngành hẹp + các deadline rework trong tuần 3/2 Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Fri, 31 Jan 2020, 4:00 PM
Postponement of the semester Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Fri, 31 Jan 2020, 3:43 PM
V/v xử lý nguyện vọng thay đổi đăng ký môn học Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Mon, 20 Jan 2020, 2:54 PM
V/v đăng ký môn học cho Khóa 15 Mùa xuân - kỳ đầu BTEC HND Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Sat, 18 Jan 2020, 10:16 AM
Kế hoạch Tập huấn chuyên ngành và Lịch đăng ký môn, Học kỳ II năm học 19-20 Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Tue, 14 Jan 2020, 3:20 PM
Các quy định về đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 19-20 Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Sat, 11 Jan 2020, 12:22 PM
Thông báo Học phí Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Sat, 11 Jan 2020, 12:12 PM
DS sinh viên chưa đóng phí tham dự Boot-camp Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Thu, 5 Dec 2019, 10:10 AM
REMINDER: classes off on Wednesday, 20/11 Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Tue, 19 Nov 2019, 9:57 AM
TB Mua bảo hiểm Y tế bắt buộc cho sinh viên Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Thu, 14 Nov 2019, 4:33 PM
Đăng ký Nghiên cứu Khoa học sinh viên, năm học 2019-2020 Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Wed, 23 Oct 2019, 9:18 AM
Tài khoản Thư viện điện tử cho sinh viên BTEC HND Picture of chinh nguyen thuy chinh nguyen thuy 0 chinh nguyen thuy
Tue, 15 Oct 2019, 10:37 AM
Sinh viên Khóa 14 Mùa thu đăng ký ngành QTSK rà soát lại thông tin Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 3 Oct 2019, 4:58 PM
Thông báo học phí BTEC HND, học kỳ I, năm học 2019/2020 Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 3 Oct 2019, 4:54 PM
BTEC HND Schedule (2019-2021) Picture of Tuan Nguyen Tuan Nguyen 0 Tuan Nguyen
Thu, 3 Oct 2019, 4:51 PM