Thông báo Học phí BTEC HND, kỳ II năm học 2018-2019

Click TB Hoc phi BTEC.pdf link to view the file.

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo đến các sinh viên đang học chương trình BTEC HND về Học phí chương trình, học kỳ II năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

- Học phí: 600.000đ/ 01 tín chỉ 

- Học phí học lại: 350.000đ/01 tín chỉ.

*Hạn nộp học phí: hết ngày 15/02/2019.

Lưu ý: từ học kỳ này trở đi, toàn bộ học phí của sinh viên sẽ chỉ được nộp theo hình thức chuyển khoản. Sau khi chuyển khoản, sinh viên mang bản photo biên lai lên nộp cho cô Mai Hường tại p.1410, tầng 14, nhà A1 để được ghi nhận học phí đã nộp.

Sinh viên tải file TB Học phí bên dưới Thông báo này!