DS sinh viên dự kiến lên BABM kỳ T2.19 và Thời khóa biểu

Click DS du kien BABM_T2.19 (30.1.19).pdf link to view the file.

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo đến các sinh viên vừa hoàn thành chương trình BTEC HND về kế hoạch chương trình năm cuối, ngành QTKD tại Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Danh sách sinh viên dự kiến lên năm cuối: Sinh viên tải file bên dưới thông báo này

2. Buổi rà soát toàn bộ KQHT và tập huấn sẽ diễn ra vào tuần học đầu tiên

3. Thời gian học: từ 11/2/2019 đến 5/4/2019, TKB cụ thể sinh viên tải file tại link sau: https://drive.google.com/file/d/1OSFrQjBFlDX2jwIkQFdTlicI-JIinbno/view?usp=sharing

Có câu hỏi cần giải đáp về danh sách sinh viên lên BABM, sinh viên có thể liên hệ Ms. Chinh: nguyen.chinh@isneu.org. Lưu ý: danh sách sẽ được chốt chính thức vào tuần học đầu tiên.