TKB BTEC cập nhật và TB v/v xử lý đăng ký môn học

Click BTEC schedule, sem 2 yr 18.19 (13.2.19).pdf link to view the file.

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo với các sinh viên đang học chương trình BTEC HND về TKB cập nhật và xử lý đăng ký môn như sau:

1.       Do sĩ số một số lớp Tutorial không đảm bảo mở lớp, Viện đã hủy những lớp Tutorial sau và chuyển sinh viên đã đăng ký sang lớp khác phù hợp:

-          Hủy 2 lớp tutorial SFM. Môn SFM sẽ được thiết kế rút ngắn hơn so với các môn khác và không có lớp trợ giảng.

-          Hủy lớp tutorial MO (2B) vào ca 2 chiều thứ 4

-          Hủy lớp tutorial MSBP (1B)  vào ca 2 sáng thứ 6

-          Hủy lớp tutorial IC (3D) vào ca 2 chiều thứ 6

Những sinh viên đã đăng ký các lớp trên vào Unisoft để xem lại lịch học của mình.

2.       Môn RP: tất cả các sinh viên Khóa 12 Mùa thu đều có thể học môn RP kỳ này. Vậy, sinh viên Khóa 12 Mùa thu nào chưa đăng ký RP thì email ngay cho Ms. Chinh để đăng ký. Yêu cầu:

-          Email từ địa chỉ email Viện ĐTQT đã cấp

-          Tiêu đề thư: “Xin dang ky hoc RP, ky 2 nam 2018-2019”

-          Trong email ghi rõ Họ tên, MSSV do ĐH.KTQD cấp

-          Ghi rõ nguyện vọng đăng ký lớp RP (1) hay RP (2). Lưu ý: 2 giờ Tutorial của môn RP là bắt buộc cho tất cả các sinh viên.

-          Deadline: email trước 4pm chiều mai, thứ năm, 14/2/2019. Quá hạn này, Viện sẽ coi như sinh viên không có nhu cầu học RP trong học kỳ 2 năm học 2018-2019.

* Trường hợp giờ học môn RP trùng giờ các môn khác, sinh viên xem lại TKB để sắp xếp lại lịch học của mình cho phù hợp. Sinh viên nộp đơn xin thay đổi lịch học trước 4h chiều mai tại p.305, tầng 3, nhà A1 cho Mr. Tuấn Nguyễn.

* Nếu sinh viên không thể sắp xếp lịch học theo đúng yêu cầu của chương trình, sinh viên có thể gặp Ms. Chinh để được tư vấn vào sáng mai, thứ năm, 14/2 từ 9.00 – 10.00 tại p.305, nhà A1 (ngoài thời gian này, sinh viên tự thu xếp và chịu trách nhiệm cho việc đăng ký học của mình).

 3.       Môn OB: sinh viên chỉ tham gia 4-5 buổi trợ giảng môn OB. Lịch cụ thể sẽ được thông báo cho sinh viên đăng ký môn này sau.

 4.       Môn BBE: buổi học đầu tiên (thứ sáu, 15/2) sẽ bắt đầu lúc 14h00. Từ tuần sau, sinh viên đi học từ 13h30 như bình thường.

 5.       Các đơn xin thay đổi, đăng ký thêm, rút bớt môn, hàng đợi…đã được xử lý. Sinh viên đăng nhập TK Unisoft của mình để xem lại lịch học cụ thể.

 6.       Trong chiều thứ sáu, 15/2, toàn bộ việc đăng ký môn học sẽ được chốt lại và sinh viên có thể vào Moodle để xem các thông tin cụ thể theo từng môn học.

 * Thời khóa biểu cập nhật: tải file bên trên