BBAE

[i2] Thông báo thay đổi lịch học tuần 2/12 và 9/12

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2] Thông báo thay đổi lịch học tuần 2/12 và 9/12
by Tuan Nguyen - Monday, 2 December 2019, 5:41 PM
 

Các sinh viên BBAE i2 và các sinh viên BBAE i1 học ghép vui lòng tải file đính kèm để cập nhật những thay đổi về lịch học trong 2 tuần 2/12 và 9/12.

Lưu ý:

  • Lịch thi lý thuyết học phần GDQP có sự thay đổi: từ 13/12 sang sáng 14/12 (9:00 - 11:00). Danh sách phòng thi sẽ được thông báo sau.
  • Đối với các giờ giảng không có sự thay đổi, phòng học vẫn sẽ giữ nguyên theo lịch học hàng tuần
  • Những thay đổi về giờ giảng được đánh dấu bằng màu chữ đỏ
  • Các lớp A và B sẽ được phân biệt theo màu nền của các ô (tím cho BBAE i2A và cam cho BBAE i2B)
  • Giờ Triết học ngày thứ 4 (4/12), lớp i2A và i2B sẽ học cùng nhau tại D2-204.
  • Mọi thắc mắc, sinh viên gửi email về info.bbae@isneu.org

Trân trọng thông báo!