BBAE

Danh sách sinh viên đủ điều kiện đổi điểm học phần tin học đại cương (Đợt tháng 7 - 2021)

 
Picture of Tuan Nguyen
Danh sách sinh viên đủ điều kiện đổi điểm học phần tin học đại cương (Đợt tháng 7 - 2021)
by Tuan Nguyen - Saturday, 31 July 2021, 8:47 AM
 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên đủ điều kiện đổi điểm học phần tin học đại cương (Đợt tháng 7/2021)


  • Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/04/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học tại trường Đại học Kinh tế quốc dân
  • Căn cứ vào thông báo của Ban Đào tạo đại học - Viện Đào tạo quốc tế, ngày 19/07/2021 v/v đổi điểm học phần Tin học đại cương cho sinh viên BBAE các khóa 60, 61, 62 và các tài liệu đã được gửi từ các sinh viên có nguyện vọng đăng ký đổi điểm.

Ban Đào tạo đại học - Viện Đào tạo quốc tế xin thông báo tới toàn thể sinh viên Chương trình Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh (BBAE) danh sách các sinh viên đủ điều kiện thực hiện việc đổi điểm học phần Tin học đại cương thông qua chứng chỉ Tin học quốc tế - Đợt tháng 7/2021 tại tệp đính kèm.

Các sinh viên có tên trong danh sách lưu ý:

  • Sinh viên phải nộp một khoản phí xét duyệt đổi điểm theo quy định từ Chương trình BBAE và sẽ được thông báo chi tiết sau.
  • Sinh viên tự chịu trách nhiệm về tính xác thực và hợp pháp của chứng chỉ cũng như bảng điểm đã nộp qua hệ thống Google form của Chương trình BBAE. Trong trường hợp phát hiện ra sai phạm, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước mọi hình thức kỷ luật của Nhà trường.

Đối với sinh viên K62 có tên trong danh sách:

  • Sinh viên sẽ được miễn học đối với các lớp học phần Tin học đại cương, được bắt đầu từ ngày 2/8/2021.
  • Sinh viên sẽ được miễn khoản học phí học lần đầu dành riêng cho học phần Tin học đại cương và sẽ được thông báo chi tiết trong thông báo học phí của các kỳ học tiếp theo.

Trân trọng thông báo!

BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ